Ympäristöystävällisempää betonia tuhkasta

Energiayhtiö Fortum kertoo, että sen voimalaitoksella on otettu käyttöön yhteistyöyrityksen koelaitos, joka jalostaa uudenlaisia tuotteita betoniteollisuudelle. Tämän pitäisi vähentää hiilidioksidipäästöjä.

Meri-Porissa sijaitsevan Fortumin voimalaitoksen alueella aletaan tuottaa lentotuhkasta uudenlaisia tuotteita betoniteollisuudelle. Fortum kertoo, että yhteistyötä tehdään cleantech-yritys Fatec Oy:n kanssa.

Uudessa koelaitoksessa kehitetään voimalaitoksessa syntyvästä lentotukasta tuotteita, joita voidaan käyttää betonin tehoaineena. Tehoaineen tarkoitus on lisätä betonin työstettävyyttä ja lujuutta sekä vähentää sementin tarvetta.

Fortumin mukaan lentotuhkan käyttö vähentää betoni- ja sementtiteollisuuden hiilidioksidipäästöjä.

Meri-Porin lauhdevoimalaitoksen sähköntuotantokapasiteetti on 565 megawattia. Kivihiilen poltossa sivutuotteena syntyvän lentotuhkan määrä vaihtelee Fortumin mukaan vuosittain voimalaitoksen käyttötarpeen mukaan.

Jo tähän asti kaikki voimalaitoksen lentotuhka on saatu hyötykäytettyä maanrakennuksessa sekä betoni- ja asfalttiteollisuudessa.