Sasi Suvivirrestä: Apulaisoikeuskansleri tulkinnut väärin EIT:n ratkaisuja

Kokoomuksen kansanedustajan Kimmo Sasi sanoo, että jos asia halutaan jollakin tavalla ratkaista, on tulkintakysymyksiin pyydettävä eduskunnan perustuslakivaliokunnan kanta.

Kimmo Sasi Kuva: Jyrki Lyytikkä / Yle

Kansanedustaja Kimmo Sasi (kok.) pitää apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen linjausta koulujen uskonnollisten tilaisuuksien ongelmallisuudesta yllättävänä, koska se poikkeaa aikaisemmista ratkaisuista.

Sekä eduskunnan apulaisoikeusasiamies että perustuslakivaliokunta ovat aiemmin katsoneet, ettei kouluissa laulettu Suvivirsi ole uskonnollinen. Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen linjasi maanantaina, että esimerkiksi virsiä tai rukouksia sisältävät aamunavaukset tai päättäjäisjuhlat ovat ongelmallisia uskonnonvapauden, yhdenvertaisuuden ja julkisen vallan neutraaliuden kannalta.

Sasi näkee, että apulaisoikeuskansleri on halunnut ratkaisullaan selvästi muuttaa tulkintalinjaa.

– Apulaisoikeuskansleri on selvästi halunnut muuttaa tulkintalinjaa, ja ratkaisussaan tulkinnut täysin väärin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) ratkaisuja ja tehnyt virheellisiä tulkintoja, Sasi sanoo.

Hänen mukaansa perustuslakivaliokunnalta on pyydettävä asiaan kantaa, jos asia halutaan jollakin tavalla ratkaista.

Myös Kokoomuksen eduskuntaryhmä on julkisesti puolustanut Suvivirren asemaa kouluissa. Tiedotteessa ryhmä katsoo, että kulttuuriperinnön siirtäminen nuoremmille sukupolville on koululaitoksen tärkeä sivistyksellinen tehtävä, eikä Suvivirren esittäminen kevätjuhlissa loukkaa uskonnonvapautta.