Suvivirsi-ratkaisun tehnyt apulaisoikeuskansleri vastaa arvosteluun: "Emme kiellä mitään – toimme esiin ongelman"

Ratkaisulla valvotaan perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista, sanoo kiistellyn ratkaisun koulujen uskonnollisista tilaisuuksista tehnyt apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen.

Kuva: Maarit Piri-Lahti / Yle

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen tuore linjaus koulujen uskonnollisten tilaisuuksien ongelmallisuudesta on nostattanut valtavan arvosteluryöpyn. Eniten vastustusta on herättänyt Puumalaisen linjaus, jonka mukaan kouluissa laulettava Suvivirsi on uskonnollinen ja siten ongelmallinen.

Apulaisoikeuskansleri Puumalainen sanoo, että kiistelty ratkaisu syntyi itsenäisesti ja riippumasti kantelun pohjalta, ja sen tarkoitus on valvoa  perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista.

– Tehtäväni on käsitellä kanteluita, jotka kohdistuvat julkisen vallan toimintaan, Puumalainen sanoo.

Viimeksi Puumalaisen ratkaisua on arvostellut perustuslakivaliokunnan varapuheenjohtaja Outi Mäkelä, jonka mukaan "on erikoista, että apulaisoikeuskansleri haluaa herättää hämmennystä tällaisella asialla" eikä "tällainen kannanmuodostus varsinaisesti kuulu apulaisoikeuskanslerin tehtäviin".

Mäkelän ratkaisuun kohdistamaa arvostelua Puumalainen ei kommentoi, koska apulaisoikeuskansleri ei perustuslaissa määritellyn asemansa takia voi ottaa kantaa perustuslakivaliokunnan jäsenen esittämään kritiikkiin.

– Perustuslaissa on säädetty, että käytän työssäni valiokunnan tekemiä päätöksiä. En kommentoi kansanedustajien toimintaa, Puumalainen sanoo.

Kantelua ei voinut ratkaista aiempien linjausten pohjalta

Monet arvostelijat ovat nostaneet esiin sen, että Suvivirrestä on jo olemassa aiempia linjauksia, joita Opetushallituksen ja koulujen tulisi noudattaa: perustuslakivaliokunnan kannanotto vuodelta 2002 ja eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen kannanotto viime vuodelta.

Niiden mukaan Suvivirsi ei ole uskonnollinen, joten sitä voi laulaa kouluissa.

Puumalainen muistuttaa, että hänen ratkaisussaan käsiteltiin ja otettiin kantaa sekä perustuslakivaliokunnan että eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen linjaukseen. Niiden pohjalta vapaa-ajattelijoiden apulaisoikeuskanslerille tekemää kantelua ei kuitenkaan voinut ratkaista.

Perustuslakivaliokunnan lausuma oli hyvin lyhyt ja jossain määrin vaikeaselkoinen, ja Puumalaisen mukaan valiokunnan kannanottoa piti tulkita. Lisäksi kanta oli yli kymmenen vuotta vanha, missä ajassa sekä yhteiskunta että traditiot ovat muuttuneet.

– Perustuslakivaliokunnan lausumasta on tehtävissä rajoitetusti oikeudellisia johtopäätöksiä. Vuonna 2002 uskonnollisten tilaisuuksien merkitystä ei myöskään arvioitu laajemmin, Puumalainen sanoo.

Tuoreessa ratkaisussa on hyödynnetty myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa EIT:ssä luotua, uutta ratkaisukäytäntöä. Puumalainen muistuttaa, ettei perustuslakivaliokunnalla omaa ratkaisuaan tehdessään ollut tätä ratkaisukäytäntöä käytössään.

Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen. Kuva: Yle

Koulussa järjestettyjen hartaushetkien ongelmallisuus jäänyt sivuosaan

Puumalaisen mukaan on sääli, että julkinen keskustelu aiheesta on keskittynyt paljolti kysymykseen Suvivirrestä, ja huomattavasti tärkeämpi asia on jäänyt sivuseikaksi: kouluissa järjestettävät hartaushetket ja rukoukset, jotka ovat ristiriidassa uskonnonvapauden kanssa.

Moni tulkitsi, että apulaisoikeuskansleri haluaa kieltää Suvivirren laulamisen. Puumalainen muistuttaa, ettei ratkaisussa ole kielletty mitään, vaan sillä haluttiin huomioida lapselle kuuluva perusoikeus.

– Me emme kiellä tai poista mitään. Olemme tuoneet esiin, että asiassa on ongelma. Opetushallituksen tulee arvioida ja päivittää aiemmin antamaansa ohjeistusta sekä tehdä pohdinta, millaista oikeudellista ja yhteiskunnallista kehitystä on tapahtunut.

Lisäksi ratkaisun kautta apulaisoikeuskansleri haluaa toimia opettajien ja rehtorien tukena tilanteessa, jossa yhteiskunnan muutokset näkyvät kouluissa ja alalla syntyy yhä vaikeammin yhteensovitettavia ongelmia. Puumalaisen mielestä on ikävää, jos opettajat joutuvat ratkomaan asioita yksin.

– On hyvä, että Opetushallitus pohtii nyt asiaa. Se voi kerätä kouluilta kokemuksia, arvioida niitä ja päivittää niille antamansa ohjeistuksen.

Puumalainen on saanut ratkaisusta erittäin paljon palautetta paitsi tiedotusvälineiden kautta, myös henkilökohtaisesti.

– Moni on tuonut esiin Suvivirren merkitystä omassa elämässään tai suomalaisessa yhteiskunnassa sekä kristinuskon merkitystä Suomessa. Yksikään saamani palaute ei ole koskenut asian oikeudellisia ulottuvuuksia.