Media-ala saa tukea innovaatioihin

Hallitus päätti kehysriihessä tukea mediaa 30 miljoonan euron innovaatiotuella. Tarkoitus on auttaa murroksessa olevaa media-alaa. Kaupallisia medioita edustava Viestinnän keskusliitto on tyytyväinen hallituksen kädenojennukseen.

kulttuuri
Henkilö lukemassa sanomalehtiä.
Yle

Murroksen keskellä painiskeleva media-ala saa valtiolta tukea 30 miljoonaa euroa. Median innovaatioihin suunnattu raha otettiin vastaan positiivisena signaalina.

- Totta kai olemme tyytyväisiä tähänkin. Tämä on positiivinen kädenojennus. Yksityiskohdat ovat tietenkin vielä epäselviä, mutta ilmeisesti tarkoituksena on suunnata rahat alan kehittämiseen ja ansaintalogiikan parantamiseen verkkomedian puolella, sanoo toimitusjohtaja Valtteri Niiranen Viestinnän keskusliitosta.

Kehysriihessä ei puututtu lehtien arvonlisäveroon, jonka alentamista alalla toivottiin. Vuonna 2012 lehtitilausten arvonlisävero nostettiin ensin 9 prosenttiin ja siitä vielä 10 prosenttiin. Arvonlisäveron korotusta pidettiin alalle kohtalokkaana. Painettu media oli jo entuudestaan vaikeuksissa ja arvonlisäveron nousu osui huonoon ajankohtaan.

Maaliskuun alussa viestintäministeriön asettama selvitysmies Timo Harpf ehdotti selvityksessään mediatukijärjestelmää, jossa tukea jaettaisiin 30 miljoonaa euroa. Selvityksessä tuki oli jaettu tuotanto- ja innovaatiotukeen. Kehysriihen tuki on nimetty innovaatiotueksi, joka viittaisi siihen, että tuki olisi käytettävä nimenomaan uusien ratkaisujen keksimiseen ja tuotekehittelyyn.

- Asiat tulevat varmasti tarkentumaan, kunhan ministeriössäkin ehditään perehtyä asiaan, toteaa Valtteri Niiranen Viestinnän keskusliitosta.

Ihmisten mediakäyttäytymisen muuttuminen ja huono mainosmarkkinatilanne ovat ajaneet mediataloja vaikeuksiin, ja alalle on tullut muutamassa vuodessa satoja työttömiä lisää. Kehysriihen kasvupaketista suunnatun innovaatiotuen odotetaan auttavan alaa vaikean ajan yli.