Mystisen öljyvuodon lähdettä etsitään Ylämaalla

Vilajoessa havaittiin öljyä runsaat kaksi viikkoa sitten. Mahdollista päästölähdettä on tutkimusten edetessä saatu rajattua yhä pienemmälle alueelle.

öljy

Lappeenrannan Ylämaalla etsitään kuumeisesti Vilajoessa havaitun öljypäästön lähdettä. Öljyä havaittiin Vilajoessa sekä jokeen Ylämaan keskustan alueelta johtavassa ojassa runsaat kaksi viikkoa sitten.

Öljyn tarkkaa vuotokohtaa ei ole vielä löydetty. Päästön todennäköinen lähde on saatu kuitenkin rajattua suppeammalle alueelle, sillä Ylämaan keskustassa tehdyissä tutkimuksissa on löytynyt merkkejä hiilivedyillä pilaantuneesta maaperästä.

Hiilivedyt ovat muun muassa öljyjen raaka-aineita.

Lappeenrannan seudun ympäristötoimen mukaan maaperään on voinut päätyä hiilivetyjä alueella sijaitsevan korjaamon ja jakeluaseman öljynerotuskaivoista, mutta täyttä varmuutta asiasta ei ole. Kiinteistönomistajaa kehotettiin tyhjentämään kaivot heti, kun öljyä oli Vilajoessa havaittu.

Pilaantunut maaperä ei kuitenkaan yksin selitä vedessä havaittua öljypäästöä.

Routa hidastaa pilaantuneen maan poistoa

Öljyn leviämisen estämiseksi pelastuslaitos on asentanut sekä ojaan että Vilajokeen imeytysmateriaalia. Lisäksi Vilajokeen asennettiin öljypuomeja.

Hiilivedyllä pilaantunut maa täytyy poistaa. Maanpoistoon päästään todennäköisesti kuitenkin vasta roudan sulamisen jälkeen.

Maa on vähälumisen talven takia lähes metrin syvyyteen asti jäässä. Mikäli maata alettaisiin kaivaa nyt, ovat maanalainen putkioja sekä alueella kulkevat kaapelit ja vesijohdot vaarassa vahingoittua.

Öljyhavainnosta on tiedotettu myös Venäjän viranomaisia, sillä Vilajoki virtaa myös Venäjän puolella.