Kiinteistöverotuksen kiristyminen yllätti suuruudellaan

Kiinteistöverotukseen tänä vuonna tulleet muutokset ovat yllättäneet suuruudellaan. Eniten hämmästyttävät uudet arvonmääritykset. Esimerkiksi Kittilässä rakentamattoman maa-alueen omistaja sai käteensä maksumääräyksen, joka on kuusi kertaa viimevuotista suurempi. Maapohjan arvoksi on määritelty noin 20 000 euroa, kun se edellisvuonna oli vain 3 300 euroa. Vastaavia esimerkkejä löytyy eri puolilta Lappia.

talous
Kiinteistöverotiedote
Lähes jokaisen kiinteistöomistajan maksettavaksi tulee tänä vuonna aiempaa suurempi kiinteistövero. Veron perusteita on kiristetty monella tavoin.Jorma Korhonen / Yle
Kiinteistöverotiedote
Kiinteistöliiton pääekonomisti Jukka Keroa haastattelee Jorma Korhonen.

Toisena esimerkkinä on Itä-Lapin syrjäseudulla kunnan keskustaajaman ulkopuolella oleva kiinteistö. Noin 2 400 neliön maapohjalla on vuonna 1949 valmistunut talo. Kohteen kiinteistövero on tänä vuonna 87 euroa, kun se edellisvuonna oli puolet halvempi.

Omistajaa kummastuttaa, miksi maapohjan verotusarvo on nostettu 600 eurosta 1 800 euroon ja pientalon verotusarvo 6 500:sta 10 500 euroon. Kohteessa ei ole tehty mitään sellaisia muutoksia, jotka nostaisivat kiinteistön arvoa.

Kiinteistöliiton pääekonomisti Jukka Kero kehottaakin verovelvollista tarkistamaan, että kiinteistö vastaa verohallinnon muuttuneita kriteereitä ja niiden mukaista arviota.

- Se on tärkeää, koska vero määräytyy kiinteistön ominaisuuksien perusteella, hän sanoo.

On myös huomioitavaa on, että rakennusten ikäalennusprosenttia on laskettu, eli etua on siltäkin osin heikennetty.

Lähemmäksi käypiä arvoja

Jukka Keron mukaan verottaja pyrkii pääsemään lähemmäksi kiinteistöjen käypiä arvoja. Ihan ongelmatonta ei ole sekään, sillä silloin myös kasvaa riski, että käyvät arvot jäävät alle verotusarvojen.

- Onkin perusteltua olettaa, että kiinteistöverotuksessa on myös valmius palauttaa verotusarvoja alaspäin, jos käyvät arvot ovat laskeneet alle verotusarvon, hän sanoo.

Kolmannes Lapin kunnista korotti

Tälle vuodelle kolmannes Lapin kunnista korotti kiinteistöveroprosenttejaan. Taustalla on hallituksen halu vahvistaa kuntien kiinteistöveropohjaa.

Yleisen kiinteistöveron keskiarvoprosentti Lapissa on 1,15%, kun se koko maassa on 0,94%. Lain mukaan se voi liikkua haarukassa 0,60-1,35%. Lapissa yleinen kiinteistövero on tapissa ainakin Rovaniemellä, Sallassa ja Inarissa.

Vakituisesta asuinrakennuksesta Lapissa verotetaan keskimäärin yhtä paljon kuin koko maassa, eli 0,43%. Verohallinnon haarukka on 0,32-0,75%

Kiinteistöverotus ei pelasta kuntaa

Kiinteistöliiton pääekonomisti Jukka Kero sanoo, että kuntataloutta ei pelasteta kiinteistöverotuksella. Hän haluaisi, että veropohjaa laajennettaisiin nykyisestään ja kohdennettaisiin maa- ja metsätalousmaahan.

Keron mukaan kiinteistön hoidossa verotus on eniten kallistuva kuluerä tänä vuonna. Vakuuttaminen on kakkosena.

- Näyttää siltä, että Suomessa on halua kiristää kiinteistöverotusta jatkossakin, hän sanoo ja viittaa hallituksen äskeiseen kehysriiheen.

Verohallinnon kiinteistövero-ohjeet (siirryt toiseen palveluun)