Rantasalmella kiihkeä taistelu kyläkoulujen puolesta – mahdollisuus jopa kansanäänestykseen

Lain mukaan kuntalaiset voivat tehdä aloitteen kansanäänestyksestä, mikäli vähintään viisi prosenttia kunnan äänioikeutetuista on aloitteen kannalla.

Kotimaa

Määrätietoiset suunnitelmat lakkauttaa kolme kyläkoulua ovat saaneet kuntalaiset vastarintaan Rantasalmella.

Keskiviikkona avattuun kuntalaisaloitteeseen on kertynyt vuorokauden aikana jo yli 140 nimeä, mikä vastaa yli neljää prosenttia Rantasalmen äänioikeutetuista.

Jos yli viisi prosenttia äänioikeutetuista allekirjoittaa tuoreen aloitteen, on kuntalaisilla mahdollisuus tehdä aloite kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä. Tällöin kunnanvaltuuston on viipymättä päätettävä, toimitetaanko aloitteessa tarkoitettu kansanäänestys. Asiasta säädetään kuntalain 31 §:ssä.

Kunnallisvaalien aikaan vuonna 2012 Rantasalmella oli noin 3200 äänioikeutettua, mikä tarkoittaa sitä, että 5 prosentin raja ylittyy, jos allekirjoittajia kertyy reilut 160. Jos allekirjoittajia kertyy samaa tahtia kuin tähän asti, ylittyy viiden prosentin raja jo tänään.

Lakkautukset sivistyslautakunnan käsiteltävänä

Aloitteen vastuuhenkilö Sampo Luukkainen sanoo olevansa itsekin yllättynyt "äänivyörystä".

– Tässä on kuntalaisten näkemys asiasta. Etenkin sivukylien asukkaat kokevat, etteivät he ole päässeet vaikuttamaan päätöksentekoon, Luukkainen sanoo.

Aloitteen taustalla on Rantasalmen kunnanvaltuuston hyväksymä kouluverkko-suunnitelma vuosille 2010–2015, jonka mukaan Osikonmäen, Parkumäen ja Tuusmäen koulut lakkautetaan 1.8.2015 alkaen ja kaikkien alakoululaisten lähikouluksi tulee jatkossa Rantasalon koulu.

Kouluverkkouudistuksella tavoitellaan vuosina 2015–2016 noin 400 000 euron säästöjä.

Rantasalmen sivistyslautakunta käsittelee koulujen lakkauttamista tämän iltaisessa kokouksessaan. Esityslistalle kirjatun ehdotuksen mukaan kaikkien kolmen koulun lakkauttamista aletaan valmistella suunnitelmien mukaisesti.

Laskelmat vanhentuneita

Aloitteen allekirjoittajat vastustavat suunnitelmia rankasti ja kokevat, että Rantasalmen kunnan laatimat perustelut kyläkoulujen lakkauttamiselle vuonna 2015 ovat vanhentuneet, puutteelliset ja ajoitukseltaan väärät. Heidän mukaansa kyläkoulujen oppilasennuste on kääntynyt kouluverkkosuunnitelman laatimisajankohdan jälkeen huomattavaan kasvuun.

Tämänhetkisen tiedon nojalla Rantasalmen kuntalaisille edullisin vaihtoehto onkin säilyttää ainakin osa nykyisistä kyläkouluista ja odottaa niin kauan, että kaikki oppilaat mahtuvat yhteen kouluun ilman mittavaa Rantasalon keskuskoulun remontointia ja tilamuutostyötä, aloitteessa sanotaan. Aloitteessa niin ikään sanotaan, että ennusteen mukaan koulujen lakkautuksista syntyvät säästöt toteutuisivat aikaisintaan vuosina 2022–2025. Parkumäen koulun vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja Sampo Luukkainen ei usko, että sivistyslautakunta tekee asiasta päätöksiä vielä tänään.

– Selvitykset ovat vielä liian puutteellisia. Jos asia menee niin kuin kylät ehdottavat, voidaan kouluja lakkauttaa aikaisintaan vuonna 2022. Ja silloinkin vain, jos oppilasmäärät laskevat, Luukkainen toteaa.