Ehdotus: Pankkitalletukset turvaava rahasto pankeilta valtion alaisuuteen

Ehdotus on osa kokonaisuutta, jossa rahoitusmarkkinakriisejä koskevaa lainsäädäntöuudistusta valmistellut työryhmä pohti, miten Suomen pitäisi varautua mahdollisiin pankkikriiseihin. Ehdotuksessa on kaksi keskeistä kohtaa, joista toinen liittyy pankkitalletukset turvaavaan Talletussuojarahastoon. Se pitäisi siirtää pankeilta valtiolle, ehdottaa työryhmä. Finanssialan Keskusliitto ei innostu ajatuksesta.

talous

Pankkitalletukset turvaava Talletussuojarahasto tulisi siirtää valtion alaisuuteen, ehdottaa rahoitusmarkkinakriisejä koskevaa lainsäädäntöuudistusta valmistellut työryhmä.

Ehdotus on osa kokonaisuutta, jossa työryhmä pohti, miten Suomen pitäisi varautua mahdollisiin pankkikriiseihin. Ehdotusten tavoitteena on pyrkiä estämään tilanteita, joissa pitäisi turvautua julkiseen rahoitustukeen vaikeuksiin ajautuneen pankin pelastamiseksi.

Ehdotuksessa on kaksi keskeistä kohtaa: Suomeen pitäisi perustaa uusi kriisinratkaisuun liittyviä asioita hoitava viranomainen sekä uusi talletussuoja- ja kriisinratkaisurahasto, jota kyseinen virnaomainen hallinnoisi. Rahasto koottaisiin keräämällä talletussuojamaksuja pankeilta.

Tähän asti vuonna 1998 perustetun talletussuojan hallinnosta ovat vastanneet talletuspankit itse. Nykyään Talletussuojarahasto turvaa tallettajan saatavat talletuspanin mahdollisessa maksukyvyttömyystilanteessa 100 000 euroon asti. Viime vuoden lopussa Talletussuojarahastoon rahastoidun varallisuuden arvo oli lähes miljardi euroa.

Työryhmä ehdotuksen mukaan tärkein parannus talletussuojan sisältöön olisi se, että korvausten maksuaika lyhenisi viikkoon.

Pankkien ja vakuutusyhtiöiden etujärjestö Finanssialan Keskusliitto vastustaa Talletussuojarahaston siirtämistä pois pankeilta. Liiton mielestä työryhmän ehdotuksessa ei ole esitetty riittäviä perusteita muuttaa kotimaisen Talletussuojarahaston nykyistä hallintomallia.

Finanssialan Keskusliiton mielestä Suomeen ei ole myöskään tarvetta saada erillistä kriisinratkaisuviranomaista muun muassa siitä syystä, että suurimpien luottolaitosten osalta kriisinratkaisujen toimivalta on eurooppalaisella kiriisinratkaisuviranomaisella.