Hyppää sisältöön

Vuosaaren voimala pieneni ja ympäristövaikutukset tarkentuivat

Melu, maisemat sekä biopolttoaineiden riittävyys ja kuljetus herättivät keskustelua, kun Helsingin Energia esitteli kivihiilen korvaamisen ympäristövaikutuksia.

Jos Hanasaaren voimala suljetaan, Vuosaaren voimalaitosten viereen rakennetaan kolmas voimalaitos, joka toimii tarvittaessa pelkillä biopolttoaineilla. Kuva: Helsingin Energia

Helsingin Energia esitteli harvalukuiselle mutta aktiiviselle yleisölle arvionsa siitä, miten ilmastopäästöjen vähentämisen eri vaihtoehdot vaikuttavat kaupungin ympäristöön. Tuoreen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen mukaan molemmat vaihtoehdot ovat ympäristöllisesti toteuttamiskelpoisia ja paikallisilta ympäristövaikutuksiltaan vähäisiä.

Ensimmäinen vaihtoehto on Hanasaaren kivihiililaitoksen korvaaminen Vuosaaren monipolttoainevoimalaitoksella. Toinen vaihtoehto on nostaa biopolttoaineiden käyttö 40 prosenttiin Salmisaaressa ja Hanasaaressa voimalaitoksissa. Molemmilla vaihtoehdoilla Helsinki saavuttaa vuodelle 2020 asettamansa ilmastotavoitteet, mutta Vuosaaren uuden voimalan ansioista ne voitaisiin tekniikan puolesta jopa ylittää.

Joka tapauksessa vanhoja laitoksia remontoidaan polttamaan 5-10 prosenttisesti biopolttoaineita, mutta tämä ei vielä riitä ilmastotavoitteiden saavuttamiseen.

Suurin vaikutus meluun ja maisemaan

Yleisötilaisuus järjestettiin, koska Helsingin Energia ja konsulttiyhtiö Ramboll ovat juuri saaneet valmiiksi yli 500 sivuisen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (YVA-selostus). Sen mukaan vaikutukset ympäristöön ovat pääasiassa vähäisiä ja merkittävimmin valinta vaikuttaa meluun ja maisemaan Hanasaaressa ja Vuosaaressa. Melu kiinnosti myös yleisöä.

Uuden laitoksen rakentaminen Vuosaareen lisäisi alueen melua ja vaikuttaisi maisemiin. Jo nykyisellään Vuosaaren voimalaitosten melua kantautuu luonnonsuojelualueelle enemmän kuin rajat sallisivat.

Nyt esitetyn arvion mukaan melun lisääntyminen ei ole kovin suurta. Arvion laatijat kertoivat yleisölle, että meluarviot on tehty hieman yläkanttiin ja todellisuudessa melun pitäisi jäädä arvioitua pienemmäksi. Lisäksi nykyisen melun ei ole ainakaan toistaiseksi osoitettu vaikuttaneen luonnonsuojelualueseen. Uusi voimala varastoineen näkyisi Vuosaaresta selkeästi, vaikka alueella onkin jo valmiiksi kaksi voimalaa ja vieressä satama.

Hanasaaressa muutos meluun ja maisemaan olisi radikaalimpi, kun iso laitos kivihiilikasoineen katoaisi.

Toinen vaihtoehto, eli vanhojen voimaloiden remontointi, näkyisi Salmisaaressa ja Hanasaaressa uusina biopolttoainesäiliöinä ja kuljettimina.

Voimalaitos pieneni ja toimii myös pelkällä biomassalla

Uusimmissa arviossa Vuosaaren laitossuunitelman hyötysuhde on noussut 87 prosentista 90 prosenttiin ja koko on hieman pienentynyt. 

Vuodentakaisiin suunnitelmiin verrattuna laitoksen kaukolämpöteho on laskenut 410 MW:sta 350:een ja sähköteho 240 MW:sta 200 MW:iin. HelEnin mukaan pieneneminen johtuu siitä, että ennusteet kaukolämmön tarpeesta tulevaisuudessa ovat laskeneet. Ennusteita ei pyynnöistä huolimatta suostuttu sen tarkemmin esittelemään liikesalaisuuteen vedoten.

Käytännössä laitoksen pieneneminen tarkoittaa sitä, että polttoaineen varastointitilan tarve vähenee. Tämän hetken arvion mukaan uuden voimalan jäähdytysvettä varten ei tarvitse louhia uutta kallista tunnelia mereen, vaan alueen kolmas voimala voi käyttää samaa tunnelia kuin alueen kaksi vanhempaa laitosta.

YVA-prosessin edellisessä vaiheessa Ely-keskus vaati yhtiötä ottamaan huomioon myös pelkän biomassan polton mahdollisuuden voimalassa ja päivitettyjen suunnitelmien mukainen voimala voi polttaa biomassaa ja kivihiiltä millä tahansa sekoitussuhteella – myös pelkällä biomassalla.

Kivihiilivarasto tulisi laitoksen länsipuolelle

Jos Vuosaaren rakennetaan kolmas voimala, alueen nykyinen kivihiilen varmuusvarasto siirretään muualle. Uuden voimalan käyttöä varten kivihiiltä säilötään sisätiloissa kuukauden tarpeiksi ja ulos kasataan varahiiltä kahden kuukauden tarpeisiin.

Kivihiilikasan pohjoisesta sijoitusvaihtoehdosta ollaan luopumassa, koska se vaikuttaisi enemmän läheiseen Natura-alueeseen. Ensi viikolla julkistettavassa kaavaluonnokseen onkin päätynyt laitosalueen lännen puoleinen vaihtoehto.

Biomassan varastointia varten alueelle rakennetaan kolme siiloa, joihin mahtuu polttoainetta kolmen viikon tarpeiksi.

Mistä biopolttoainetta tulee ja riittääkö sitä?

Yleisö laittoi energiayhtiön edustajat kovimmille biopolttoaineiden riittävyydestä ja kuljetuksen järkevyydestä. Kysymykseen biopolttoaineiden kuljetuksen päästöistä vastattiin, että ne ovat vähäiset, vain 0,2 – 2 prosenttia polttoon verrattuna.

Selvityksen laatijat vakuuttivat, että pääkaupunkiseudun liikenteessä ei vaikutusta juuri huomaa, päädyttiin sitten kumpaan vaihtoehtoon tahansa. Varsin karkean arvion mukaan Vuosaaren biopolttoaineesta 60 prosenttia tulisi vesireittejä pitkin ja 20 prosenttia rekoilla ja junilla kummallakin. Helsingin Energian edustaja heitti ilmoille, että tulevaisuudessa Helsingissä palavaa haketta voitaisiin lastata junaan keskisuomalaisissa terminaaleissa.

Myös biomassan alkuperästä energiayhtiö puhui varovaisin sanankääntein. Haketta nielevän uuden laitoksen tapauksessa kotimaasta voisi tulla noin 60 prosenttia biomassasta, loput esimerkiksi Baltiasta ja Venäjältä. Jos taas vanhat laitokset remontoidaan pelletinpolttoon, voi biopolttoaineiden kotimaisuusaste jäädä 40 prosenttiin.

HelEnin edustajat painottivat, että suuret linjat näyttävät menevän biopolttoaineiden suuntaan ja nyt on hyvin vaikea arvioida, millainen tilanne on kymmenen vuoden kuluttua.

Tutustu ja kommentoi toukokuun alkuun mennessä

Ympäristövaikutusten arviointiselostukseen voi tutustua mm. Helsingin Energian verkkosivuilla (siirryt toiseen palveluun) ja kuka tahansa voi antaa siitä mielipiteensä Uudenmaan Ely-keskukselle (siirryt toiseen palveluun) 8.5. mennessä. Ely-keskus kokoaa lausunnot yhteen ja antaa oman arvionsa YVA-selostuksesta 7.7. mennessä. Helsingin valtuuston tarkoitus tehdä valintansa vaihtoehdoista vuoden 2015 alussa.