Pohjoisen puukauppa käy nyt erittäin vilkkaasti

Pohjois-Suomessa puukauppa käy nyt vilkkaammin kuin moneen vuoteen. Alkuvuoden vauhti on ollut jopa kolmanneksen suurempaa kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Lapin metsänomistajat odottavat innolla Keitele Groupin sahan ja puunjalostuksen liikkeelle lähtöä Kemijärvellä. Laitos luo varmuutta puukaupan jatkuvuudelle.

Kuva: Tuula Nyberg

Johtaja Jukka Aula Pohjois-Suomen metsänomistajien liitosta sanoo, että puun myyntimäärät ovat koko Suomessa nousseet eniten juuri Lapissa - 64 prosenttia. Kainuussa on nousua 28 prosenttia ja Pohjois-Pohjanmaalla 26 prosenttia.

Aula näkee puukaupan tulevaisuudenkin positiivisena. Metsänomistajilla on myyntihalukkuutta.

– Kyllähän nämä taloudellisesti huonot ajatkin siihen vaikuttavat. Ihmisillä on rahan tarvetta.

Hänen mukaansa vaikutusta on myös uudella metsälailla. Enää ei ole mitään lakisääteisiä vähimmäisläpimittoja, eikä -ikärajoja. Nyt voi uudistaa metsäänsä vapaammin.

Aula sanookin, että monet ovat tehneet hakkuusuunnitelman, jota ei vanhan lain mukaan voinut tehdä.

Sahatavaralla on kysyntää

Puukaupan suurimmaksi jarruksi pohjoisessakin on noussut kuitupuun junnaava kysyntä. Tosin kuidullakin on menekkiä, mutta voisi Aulan mielestä voisi olla enemmänkin. Tilannetta tasapainottaa se, että tukkikauppa on viriämässä.

– Sahatavaralla on markkinoita siitä huolimatta, että meillä Suomessa rakennusalalla menee aika huonosti. Mutta Amerikassa ja Englannissa rakentaminen on elpynyt ja myös Kaukoitä vetää kohtalaisen hyvin, Aula sanoo.

– Toivottavasti puurakentaminen Euroopassakin ponnahtaa kasvuun.

Joka kolmas aikoo myydä puuta

MTK:n Metsätutka -kyselyn mukaan joka kolmas metsänomistaja aikoo myydä puuta vielä tämän vuoden aikana. Edellisen kerran myyntihalukkuus on ollut yhtä suurta vuonna 2008.

– Kyllä se heijastaa Pohjois-Suomenkin tilannetta, sanoo Jukka Aula.

– Emme kuitenkaan pääse noihin takavuosien hyviin myyntimääriin, koska Kemijärven ja Kajaanin sellutehtaat on pantu kiinni. Kysyntähän ratkaisee.

Aulaa harmittaa myös se, että Kemin Ajokseen ajateltu biodiesel -laitos jää tekemättä.

Ostajat havittelevat jo kesäkohteita

Johtaja Jukka Aula Pohjois-Suomen metsänomistajien liitosta luonnehtii pohjoisen puumarkkinatilannetta varsin rauhalliseksi.

– Ehkä siihen vaikuttaa se, että ei ole isoja nousun odotuksia.

Talvileimikot eivät enää mene kaupaksi. Ne jäävät ensi talveen. Ostajat havittelevat jo kesäkohteita. Metsähoitoyhdistykset arvioivat kesäkohteiden kysynnän lisääntyvän selvästi. Lumi ei haittaa hakkuiden suunnittelua.

– Kesäkorjuukohteista tulee jopa kova kilpailu. Ei kuitenkaan kannata tehdä kauppaa ensimmäisen vastaantulijan kanssa, Aula tähdentää.