Piste pitkälle väännölle: Iharin kannaksen avaaminen alkaa huhtikuussa

Heposelän ja Pälkänevedet toisistaan erottavan Iharin kanava Kangasalla avataan pienveneilylle pitkällisen väännön jälkeen.

Pälkäne

Etelä-Suomen aluehallintovirasto antoi luvan Kangasalan Iharin kannaksen avaamiseksi pienveneilylle jo neljä vuotta sitten. Päätöksestä kuitenkin valitettiin Vaasan hallinto-oikeuteen ja edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Korkein hallinto-oikeus myönsi luvan Heposelän ja Pälkänevesien välisen kannaksen avaamiselle viime marraskuussa.

Lupa kuitenkin vaatii, että hakijat tarkkailevat kannaksen avaamisen vaikutuksia veden laatuun, vedenkorkeuksiin ja virtaamiin. Kannaksen kautta avautuu vesiyhteys Längelmävedeltä Pälkänevedelle, sillä Heposelkä on yhteydessä Längelmäveteen Salmenojan kautta.

Luvanhaltijat ovat laatineet tarkkailuohjelman, jonka Pirkanmaan Ely-keskus on hyväksynyt. Työt vesiyhteyden avaamiseksi alkavat huhtikuussa.