Kollaja-allas huolestuttaa luonnonsuojelupiiriä

Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri vastustaa voimakkaasti Kollaja-altaan rakentamista. Luonnonsuolelupiirin mielestä allas olisi energiataloudelle minimaalinen lisä, mutta ympäristölle katastrofi.

luonto
Kipinänkoski Iijoessa.
Yle

Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri on kevätkokouksessaan vastustanut voimakkaasti Kollaja-altaan rakentamista. Rakentamisen seuraus olisi piirin mukaan ekokatastrofi eikä mikään aluepoliittinen talousperuste tee siitä hyväksyttävää.

- Altaan rakentaminen toisi vesivoiman tuotantoon merkityksettömän, noin yhden prosentin lisän. Sähköstä vesivoimalla tuotetaan tänä päivänä ylipäänsä noin 15 prosenttia. Vesivoima ei ole säätövoimaksikaan enää ainoa mahdollisuus, luonnonsuojelupiiri toteaa.

Luonnonsuojelupiirin mukaan Suomen vesivoimapotentiaalista on rakennettu reilusti yli puolet ja se saa riittää. Se on piirin mukaan poikkeuksellisen paljon tasaisessa maassamme, jossa putouskorkeutta on vähän.

- Padotuksella on tapettu sukupuuttoon kymmeniä lohi-, meritaimen- ja vaellussiikakantoja ja aiheutettu vuosikymmenten kulttuurinen trauma, luonnonsuojelupiiri toteaa.

Tulvariskialueelle uusi uhka?

Allas toisi luonnonsuojelupiirin mielestä Pudasjärven keskustan tulvariskialueelle uuden uhan, kun tulva ei valtavista altaan johdepengerryksistä johtuen pääsisi enää leviämään luontaiselle tulva-alueelleen.

- Kevättulvat ovat elinehto pitäessään koskien kutusoraikot kunnossa, puhtaina hienojakoisesta lietteestä, joka tuhoaa mädin ja haittaa myös pienpoikasten selviytymistä, luonnonsuojelupiiri sanoo.

Kiiminkijoen kokoisen Livojoen virtauksen kääntäminen kokonaan altaaseen olisi luonnonmullistus, jollaista Suomessakaan ei ole ennen tehty.

- Virtaaman kääntäminen tekoaltaaseen veisi lopullisesti mahdollisuuden joen alkuperäisten vaelluskala- ja raakkukantojen elvyttämiseen, Luonnonsuojelupiiri toteaa.