Hyppää sisältöön

Lounais-Lapissa äimistellään RKTL:n hirvitiheyttä

Lounais-Lapin riistanhoitoyhdistykset ovat tyytymättömiä RKTL:n tekemään hirvien lentolaskentaan. Tänä keväänä vastuu laskennasta oli riistan- ja kalantutkimuslaitoksella eikä paikallisilla riistanhoitoyhdistyksillä, jotka ovat vastanneet urakasta vuosia.

Kuva: Riikka Rautiainen/ Yle

Tornion, Tervolan ja Simon riistanhoitoyhdistykset moittivat tutkimuslaitoksen uutta laskentatapaa, joka on erilainen kuin paikallisten käyttämä. Esimerkiksi Simossa pidetään RKTL:n lentolaskennan antamaa hirvitiheyttä ylimitoitettuna.

– RKTL:n lentolaskenta antoi tuloksen, että meillä hirviä olisi 5,1 tuhannella hehtaarilla, mutta metsästäjien omien arvioiden mukaan oikea lukema olisi kahden pintaan, sanoo Simon yhteisluvan hakija Lauri Karjalainen.

Vielä kolme vuotta sitten Simossa oli laskentojen mukaan yksi hirvi tuhannella hehtarilla. Kun RKTL on yhdistänyt lentolaskennan tulokseen muitakin tietoja, Simon hirvitiheydeksi on saatu 3,4.

- Jos hirvi on näin tuottoisa, niin on se sitten hyvä elukka. Kuinka moni havaituista hirvistä on vasoja ja ylivuotisia vasoja, jotka eivät vielä tuota mitään. Tässä mielessä hirvilupien hakemisessa pitäisi olla vielä maltti mukana, jotta emme palaisi takaisin nollatilanteeseen, toppuuttelee Karjalainen.

Vaihteluväli on suuri

Myös Tervolan riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Kari Kokkonen on äimistellyt RKTL:n laskennasta saamia tuloksia. 

Kuinka moni havaituista hirvistä on vasoja ja ylivuotisia vasoja, jotka eivät vielä tuota mitään.

Lauri Karjalainen

Kokenut jahtimies on laskenut, että RKTL:n ilmoittamaan hirvihavaintojen vaihteluväliin mahtuu Tervolassa peräti 533 hirveä.

– RKTL on esittänyt, että Tervolassa hirviä on 2,4 tuhannella hehtaarilla eikä se heitä kauas siitä, mitä me olemme itse arvoineet. Uuden laskentatavan pitää löytää vielä uomansa, sillä lentolaskenta antaa liian korkean lukeman hirvikannasta, pohtii Kokkonen.

RKTL:n olisi hänen mukaansa syytä uusia lentolaskenta jo vuoden kuluttua eikä viiden vuoden päästä kuten se on ilmoittanut tekevänsä.

Kokkosen mukaan on selvää, että riistanhoitoyhdistysten oma lentolaskenta saa kannatusta,  vaikka päätöstä niiden jatkamisesta ei ole tehty.

Asioihin ehtii vielä vaikuttaa

Lounais-Lapin riistanhoitoyhdistysten nokkamiehet pohtivat tiistai-iltana kokouksessaan RKTL:n hirvilaskennan tuloksia ja niiden vaikutusta syksyn lupamäärään.

Hirvi ja hilla tekevät lappilaiset hulluiksi.

Urpo Kainulainen

Lapin riistakeskuksessa Rovaniemellä ei hätkähdetä kentältä tulevaa arvostelua vaan todetaan, että se kuuluu asiaan.

Riistakeskuksesta muistutetaan, että RKTL:n lentolaskenta on ollut kattavampi kuin yhdistysten tekemä laskenta ja lisäksi siinäkin otetaan huomioon metsästäjien omat havainnot.

– Hirvi ja hilla tekevät lappilaiset hulluiksi, mutta jahtikauden alkuun on vielä aikaa ja hirvilupien määrittämisessä on edessä monta porrasta, joten asioihin ennättää vielä vaikuttaa, muistuttaa riistanhoidonneuvoja Urpo Kainulainen.