Luontoväki: Suomessa lahdataan satoja rauhoitettuja lintuja vailla perusteita

Kymenlaakson luonnonsuojelupiirin mukaan lintujen tappolupia myönnetään Suomessa heppoisin perustein. Hakemuksissa vedotaan muun muassa rikkinokittuihin rehupaaleihin ja tautiuhkiin, joista ei löydy todisteita.

Kotimaa
Lokkiparvi
Yle

Kymenlaakson luontoväki on suivaantunut lintujen tappolupien tehtailusta Suomessa. Luonnonsuojelupiirin mukaan lupahakemuksia Suomen riistakeskukselle ovat tehtailleet niin metsästysseurat, maanviljelijät kuin marjanviljelijätkin.

– Kohteina ovat varis, harakka, räkättirastas, kesykyyhky, harmaalokki ja merilokki. Tappomäärät ovat huomattavia, sadoista aina tuhansiin lintuihin vuodessa, luonnonsuojelupiirin kannanotossa todetaan.

EU-lainsäädäntö rauhoittaa kaikki lintulajit pesimäajaksi, mutta tästä voidaan poiketa vakavien vahinkojen estämiseksi. Luonnonsuojelupiirin mukaan poikkeamisesta on tullut Suomessa sääntö.

– Poikkeuslupia myönnetään aivan liian heppoisin perustein. Hakemusten perustelut ovat mitä kummallisimpia aina pyyn pesinnän häiriintymisestä rikkinokittuihin rehupaaleihin. Hakemuksissa vedotaan myös tautiuhkiin, kuten salmonellaan, mutta vailla todisteita. Arviot taloudellisista vahingoista vaikuttavat usein erikoisen suurilta.

"Lintujen tappamista voi väittää luonnonsuojeluksi"

Kaakkois-Suomessa on myönnetty alkuvuonna noin 40 poikkeuslupaa pesimäaikaan rauhoitettujen lintujen ampumiseksi.

– Kun lupia tarjotaan näin runsaasti ja pitkäksi aikaa, se luo mahdollisuudet ympärivuotiseen ammuskeluun. Samalla sivullisten valvontamahdollisuudet kapenevat huomattavasti. On vaarana, että pesimäaikaan tapahtuva ammuskelu kohdistuu esimerkiksi saalistaviin petolintuihin.

Luonnonsuojelupiirin mukaan poikkeuslupajärjestelmän ongelmana on, että luvan myöntämisen perusteluksi riittää pelkkä hakijan näkemys.

– Väitettyjä vahinkoja ei tarvitse todistaa, eikä tautiuhkaa vahvistaa viranomaisen lausunnolla. Lintujen tappamista voidaan väittää jopa luonnonsuojeluksi, jos luvanhakija uskoo tiettyjen lintulajien ampumisen hyödyttävän toisia lajeja.

Klo 14.03 tekstiä korjattu: Kaakkois-Suomen Riistakeskuksen mukaan 40 tappolupaa on myönnetty koko Kaakkois-Suomeen, ei pelkästään Kymenlaaksoon.