PISA-tutkimus: Suomalaisoppilaat Euroopan parhaita ongelmanratkaisijoita

Suomalaisoppilaista neljä prosenttia ylsi tutkimuksen arvoasteikolla korkeimmalle suoritustasolle.

Kotimaa
Matematiikan opiskelua koululuokassa.
Yle

Suomalaisoppilaat olivat Euroopan parhaita PISA 2012 -tutkimuksen ongelmanratkaisutehtävissä.

OECD-maista suomalaisten saama pistemäärä oli yhdessä Australian kanssa neljänneksi paras, ja laskettaessa kaikki osallistujamaat yhteen Suomi sai yhdeksänneksi korkeimmat pisteet, kertoo opetus- ja kulttuuriministeriö tiedotteessa. OECD-maista Suomen edellä olivat vain Etelä-Korea, Japani ja Kanada.

15-vuotiaiden taitoja mitanneeseen PISA 2012 -tutkimukseen osallistui 65 maata ja aluetta, joista 44 osallistui ongelmanratkaisutaitojen arviointiin. Tehtävissä käytettiin apuna tietokonetta ja ne koostuivat erilaisista arkielämän tilanteista. Tehtävät eivät suoraan liittyneet johonkin kouluaineeseen.

Suomalaisten sinnikkyys vaikutti

Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan suomalaisten oppilaiden sinnikkyys ja avoimuus vaikuttivat tuloksiin. Myös sosioekonomisella taustalla nähtiin olevan merkitystä.

Suomalaisoppilaista neljä prosenttia ylsi tutkimuksen arvoasteikolla korkeimmalle suoritustasolle. Niin sanotulle vähimmäistason alapuolelle jäi 14 prosenttia osallistuneista.

Osallistujamaittan katsottuna pojat menestyivät ongelmanratkaisutaidoissa keskimäärin tyttöjä paremmin. Suomessa asia oli kuitenkin toisinpäin ja tyttöjen saamien pisteiden keskiarvo oli poikia huomattavasti korkeampi.

Ongelmanratkaisutaitojen arvioinnissa oli mukana 311 suomalaiskoulua ja lähes 3 700 oppilasta. Ongelmanratkaisu oli uusi sisältöalue PISA-tutkimuksessa.