Tutkimus: Yksinasuvilla miehillä korkea riski kuolla ihosyöpään

Yksinasuvien naisten kohdalla yhteyttä ihosyövästä selviytymiseen ei havaittu. Tutkijoiden mukaan tulokset osoittavat kohdistettujen syöpäseulontojen tarpeen.

Ulkomaat

Yksinasuvilla miehillä vaikuttaa olevan keskimääräistä korkeampi riski kuolla ihosyöpään. Tämä käy ilmi muun muassa Karoliinisen Instituutin ja Linköpingin yliopiston uudesta tutkimuksesta (siirryt toiseen palveluun).

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun tutkijat ovat selvittäneet ihosyövän sairausennusteen yhteyttä siihen, asuuko potilas yksin vai yhdessä kumppanin kanssa.

Tutkijat sanovat onnistuneensa näyttämään, että miesten yksinasumisella on merkittävä yhteys keskimääräistä heikompiin mahdollisuuksiin selvitä ihosyövästä.

Sen sijaan potilaan iällä, koulutustasolla tai asuinpaikalla ei näyttänyt olevan vaikutusta selviytymismahdollisuuksiin.

Naisilla ei vastaavaa riskiä

Tutkijat havaitsivat myös, että yksinasuvilla vanhemmilla naisilla diagnosoidut ihosyövät olivat ehtineet kehittyä keskimääräistä pidemmälle.

Kaikkien yksinasuvien naisten kohdalla yhteyttä ihosyövästä selviytymiseen ei havaittu.

Tutkijoiden mukaan tulokset osoittavat, että ihosyövän havaitsemiseksi miehillä ja vanhemmilla naisilla tarvitaan kohdistettuja toimia.

Tutkimus perustuu kaikkiin Ruotsissa vuosina 1990–2007 diagnosoituihin ihosyöpiin. Tutkimusaineisto kattoi yli 27 000 potilaan tiedot Ruotsin ihosyöpärekisteristä.

Ihomelanooma on nopeimmin yleistyvä syöpä valkoihoisen väestön keskuudessa.