Jätelaitoksen luvasta sanasota - Ekokem ennakoi valitussumaa

Ekokem varautuu vuosien odotukseen jätteenkäsittelylaitoksen ja jätteen loppusijoitusalueen rakentamisessa. Lähialueen asukkaat sorvaavat juuri valituksia aluehallintoviraston myöntämään ympäristölupaan. Yhtiö on esitellyt uutta lupaa tiistaina Kokkolassa.

luonto
Ekokemin jätelaitos ja kaatopaikka ovat saaneet ymprästöluvan Kokkolassa.

Ympäristölupa alueelle tulevalle jätelaitokselle ja vaarallisen jätteen kaatopaikalle on Ekokemin mukaan odotettua tiukempi. Yhtiö varautuu valitusten takia vielä vuosien odotukseen.

– Jätteen käsittelyä yleisesti aluksi vastustetaan. Niin kävi Ekokemille 1970-luvulla, kun Riihimäen laitosta suunniteltiin, joten ei tässä sinänsä mitään uutta ole, sanoo Ekokemin käsittelykeskuksista vastaava johtaja Mikko Saarinen.

Ekokemin mukaan hyödyt alueelle ovat isot.

– Kierrätysmahdollisuuksien parantaminen, jätteenkäsittelyn kehittäminen ja maaperän kunnostushankkeiden mahdollistaminen ovat suurimpia hyötyjä.

Yhtiön tavoitteena on tuoda Kokkolaan käsiteltäväksi enimmillään 170.000 tonnia jätteitä 150 kilometrin säteellä Kokkolasta. Suunnitelmat tuoda jätteitä Kokkolaan ulkomailta Saarinen kiistää.

Alue on kaavoitettu loppusijoituskäyttöön, siellä on jo olemassaolevia loppusijoitusalueita, se on paras mahdollinen paikka loppusijoitusalueelle.

Mikko Saarinen

Sekä jätteen käsittelylaitoksen että vaarallisten teollisuusjätteiden loppusijoituspaikan rakentaminen meren rantaan on yhtiön mielestä perusteltua.

- Alue on kaavoitettu loppusijoituskäyttöön, siellä on jo olemassaolevia loppusijoitusalueita, se on paras mahdollinen paikka loppusijoitusalueelle, painottaa Saarinen.

Hänen mukaansa myös pelot vedenpinnan noususta jätealueelle ovat turhia.

– Loppusijoitusalueen pohjarakenteet ovat merkittävästi ylempänä kuin mihin meri tulee nousemaan.

Asukkaat aikovat valittaa

Ykspihlajan asukasyhdistys aikoo valittaa ympäristöluvasta. Suurinta huolta herättää kaatopaikan sijoitus alle sadan metrin päähän merestä. Yksi alueen asukkaista, Pirita Kylmä, ei ymmärrä lainkaan aluehallintoviraston ratkaisua. Hän on asunut vuodesta 2008 lähtien Ykspihlajassa. Perheessä on kaksi lasta.

– Loppusijoituspaikka aivan meren rantaan on aivan käsittämätön, sen ei luulisi olevan mitenkään mahdollista, ja todennäköisesti siinä on monta EU-säädöstäkin mitkä sen estävät, hän epäilee.

Loppusijoituspaikka aivan meren rantaan on aivan käsittämätön, sen ei luulisi olevan mitenkään mahdollista, ja todennäköisesti siinä on monta EU-säädöstäkin mitkä sen estävät.

Pirita Kylmä

Uusimpia ovat uhkakuvat merenpinnan noususta säiden ääri-ilmiöiden myötä.

– Siitä on aivan mahdotonta ennakoida, ylittääkö vai alittaako se maanpinnan kohoamisen, eli se on tavallaan jatkuvaa kilpajuoksua, sanoo Pirita Kylmä.

Pirita Kylmä huomauttaa, että Ekokem on saanut vasta ympäristöluvan. Hän panee toivonsa siihen, että Kokkolan kaupunki voi päättää rakennusluvasta.