Euroopan kimalaisten joukkotuho pelättyäkin pahempi

Kimalaisilla on erittäin suuri merkitys Euroopan ruoantuotannossa. Rahassa laskettuna hyöty on 22 miljardia euroa vuodessa.

Ulkomaat
Kimalainen kukassa.
Riku Kaminen / Yle

Lähes neljännestä Euroopan kimalaisista uhkaa tuhoutuminen, varoittaa tuore tutkimus. Sen mukaan pääsyitä ovat ilmastonmuutoksen aiheuttamat lämpötilojen nousu ja pitkät kuivuusjaksot sekä tehomaatalous. Myös saasteet ja ihmisasutuksen laajeneminen vievät kimalaisilta kelvollista elintilaa.

EU-komission rahoittamassa, luonnonsuojelujärjestö IUCN:n tekemässä tutkimuksessa tarkasteltiin 68 eurooppalaisen kimalaislajin nykytilaa. Monet lajeista elävät vain pienellä alueella ja keskittyvät tiettyihin kasveihin, mikä tekee niistä äärimmäisen haavoittuvia ympäristön muutoksille.

Euroopan peltojen viidestä tärkeimmästä pölyttäjistä kolme on kimalaislajeja. Kaikkiaan pölyttäjien lasketaan hyödyttävän Euroopan maanviljelystä 22 miljardilla eurolla vuodessa.

Luonnonkukkakaistale auttaisi

IUCN:n tutkimuksen johtajan Ana Nieton mukaan kimalaisten joukkotuho on erittäin huolestuttava uutinen Euroopan ruoantuotannolle.

– Kimalaislajien ja niiden elinympäristöjen suojeleminen, rapautuneen ekosysteemin korjaaminen ja viljelyn monimuotoisuuteen kannustaminen ovat välttämättömiä, jos suunta halutaan kääntää, Nieto sanoo.

EU:n ympäristökomissaari Janez Potoċnik jakaa IUCN:n huolen. Ongelmaan tartuttiin äskettäin kieltämällä tai rajoittamalla EU:ssa joitakin pölyttäjille vaarallisia torjunta-aineita, mutta se ei riitä, Potoċnik sanoo.

– Ponnisteluja on lisättävä, eikä vähiten niin, että viljelyn monimuotoisuus otetaan huomioon muidenkin alojen kuin maatalouden päätöksenteossa. Meidän on myös levitettävä tietoa pölyttäjien tärkeydestä.

IUCN ehdottaa kimalaisten ensiavuksi muun muassa luonnonkukkavyöhykkeitä peltojen ympärille.

Lähteet: AFP, Yle Uutiset