Poliisi lopettaa Levin hissiyhtiön rikostutkinnan

Lapin poliisilaitos on jättänyt esityksen syyttäjälle esitutkinnan lopettamiseksi Levi Ski Resort Ltd:n jutussa. Poliisin tiedotteen mukaan suoritetun esitutkinnan perusteella näyttää siltä, että asiassa ei ole näyttöä petosrikoksen yrityksestä eikä lahjuksen ottamisesta elinkeinotoiminnassa.

esitutkinta
Laskettelijoita Levin rinteessä.
Teemu Hämäläinen

Poliisin tiedote kokonaisuudessaan:

Lapin poliisilaitoksen talousrikostorjuntayksikkö on suorittanut ns. Levi Ski Resort Ltd:n jutussa esitutkintaa joulukuusta 2013 lähtien epäillystä törkeän petoksen yrityksestä ja vaihtoehtoisesti luottamusaseman väärinkäytöstä sekä lahjuksen ottamisesta elinkeinotoiminnassa.

Poliisi tulee tekemään asiassa syyttäjälle esityksen esitutkinnan rajoittamisesta eli esityksen siitä, että esitutkinta lopetetaan. Suoritetun esitutkinnan perusteella näyttää siltä, että asiassa ei ole näyttöä petosrikoksen yrityksestä eikä lahjuksen ottamisesta elinkeinotoiminnassa.

Luottamusaseman väärinkäyttö on asianomistajarikos ja asianomistaja Oy Levi Ski Resort Ltd on peruuttanut rangaistusvaatimuksen. Poliisin käsityksen mukaan kyseessä ei ole asia, joka vaatisi esitutkinnan jatkamista erittäin tärkeän yleisen edun johdosta.

Rajoitusesityksen tekemisestä on ennakkoon keskusteltu syyttäjän kanssa. Syyttäjä ei ole sidottu poliisin esitykseen vaan syyttäjä tekee asiassa oman ratkaisunsa siitä, lopetetaanko esitutkinta vai ei.

Asiasta ei tiedoteta tässä vaiheessa enää enempää.