E-kirjojen valikoima laajenee kirjastoissa

Sähköisten eli e-kirjojen saatavuus paranee kirjastoissa. Valikoimat täydentyvät kaikkien suurten suomalaisten kustantamojen kirjoilla. Tulevaisuudessa niitä voi lainata kaikissa kirjastoissa eri puolilla Suomea.

kulttuuri
Henkilö selaamassa kirjaston e-kirjasivustoa tabletilla.
E-kirjojen suosio kasvaa, mutta ainakin paperinvalmistajan mielestä ei vielä uhkaavastiYle

Tähän saakka e-kirjakokeilu on ollut voimassa vain Helsingin seudun kirjastoissa. Kirjastot ja suuret kustantajat ovat tehneet nyt sopimuksen, jonka myötä e-kirjat tulevat valtakunnallisesti kirjastojen saataville.

Yleisten kirjastojen e-kirjavalikoimat kasvavat koko maassa, kun kirjastoilla on mahdollisuus hankkia sähköisiä kirjoja myös suurilta kustantamoilta. Kustantamoista Otava on jo julkaissut tuotantonsa kirjastojen saataville. WSOY:n ja Tammen teoksia tulee kokoelmiin kevään aikana.

- Kyllä se selkeästi parantaa yleisten kirjastojen palveluja valtakunnallisesti. Kirjastot ovat pitkään toivoneet juuri tällaisia aineistoja yleisten kirjastojen asiakkaiden saataville. Tämä on todella tärkeä asia ollut kaikille kirjastoille Suomessa, painottaa informaatikko Aino Ketonen yleisten kirjastojen konsortiosta.

Helsingin kaupunginkirjasto on ollut perustamssa niin sanottua Yleisten kirjastojen konsortiota. Valtakunnallisella yhteistyöllä halutaan helpottaa yksittäisten kirjastojen e-kirjahankintoja, palveluista tiedottamista ja käyttäjien opastamista kirjastoissa.

Pääkaupunkiseudun HelMet e-kirjastossa on saatavilla esimerkiksi Otavan suosituimmat teokset. HelMet-kirjastoissa testatut e-kirjojen lisenssimallit ovat nyt valtakunnallisia ja kaikki Suomen yleiset kirjastot voivat hankkia näiden mallien mukaan sähköisiä kirjoja kokoelmiinsa.

Kotimainen kirjallisuus kiinnostaa

Suomi on kansainvälisestikin edelläkävijämaita.

- Olemme onnistuneet pitämään hyvät yhteydet kaikkien kirja-alan toimijoiden -niin kustantajien, kirjastojen kuin kirjailijoidenkin- kanssa. Tämä on ollut hyvää yhteistyötä, Aino Ketonen sanoo.

E-kirjoista lukijoita kiinnostaa etenkiin kotimainen kirjallisuus. Sen saatavuus myös e-kirjana on kirjastoillekin tärkeää.

- Aikanaan kun e-kirjat tulivat, puhuttiin paljon siitä, että asiakkaita kiinnostaisivat tietokirjat, mutta nyt olemme huomanneet, että asiakkaitamme kiinnostavat myös kaunokirjat, informaatikko Aino Ketonen jatkaa.