1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. talous

Veroasiantuntijan vinkit: Näillä kikoilla säästät rahaa

Yle Etelä-Savo pyysi veroasiantuntijaa kertomaan seitsemän asiaa, jotka kannattaa ottaa huomioon verotuksessa.

Kuva: Heini Holopainen / Yle

Lakimies Harri Rajala Veronmaksajain keskusliitosta listasi liudan asioita, joita moni veronmaksaja ei välttämättä tiedä.

1. Unohtuneet vähennykset voi vaatia jälkikäteen oikaisuvaatimuksella

Unohditko vaatia vähennyksiä asunnon ja työpaikan välisistä matkoista? Löytyikö piirongin laatikosta lasku, josta olisi saanut kotitalousvähennyksen?

Ei hätää. Jos unohtunut vähennys koskee vuoden 2008–2012 verotuksia, voit saada vähennyksen tekemällä oikaisuvaatimuksen verotuksen oikaisulautakuntaan. Vuoden 2007 osalta tai sitä aiemmilta vuosilta tehtäviä vähennysvaatimuksia ei enää tutkita. Ne ovat jo vanhentuneet.

2. Kotitalousvähennys puolisonkin veroista

Kotitalousvähennys vähennetään veroista. Vähennystä vaatii yleensä laskun maksaja. Jos kotitalousvähennystä vaatineen henkilön verot eivät riitä vähennyksen tekemiseen tai jos vähennykseksi vaadittu määrä ylittää säädetyn enimmäismäärän, vähentämättä jäänyt määrä hyvitetään automaattisesti puolison veroista. Vähennys tehdään samalla tavalla kuin se olisi tehty, jos toinen puoliso olisi vaatinut vähennystä itse.

Tarkoituksena on, että kotitalousvähennys ei missään tapauksessa jäisi pienemmäksi verrattuna tilanteeseen, jossa toinen puoliso olisi sitä vaatinut. Puolisoita ovat tässä tapauksessa muun muassa aviopuolisot, rekisteröidyn parisuhteen solmineet sekä avoparit, joilla on yhteinen lapsi.

3. Laina voi olla koroton

Vanhemmat voivat avustaa lapsiaan korottomalla lainalla vaikkapa asunnon hankinnassa. Lapselle ei tule veroseuraamuksia lainan korottomuudesta.

Lainapääoma voidaan verottaa lahjana vain siinä tapauksessa, että on ilmeistä, ettei velallisella ole tarkoituskaan maksaa lainaa takaisin. Tämän vuoksi laina-ajan pituudesta ja lyhennyssuunnitelmasta kannattaa sopia velkakirjassa.

Lisäksi kannattaa muistaa, että lainaa on lyhennettävä säännöllisillä suorituksilla. Jos lainaa kuitataan lyhennetyksi velkojan antamilla verottomilla alle 4 000 euron lahjoilla, verottaja voi määrätä lahjaverot koko lainamäärästä. Samoin verottaja saattaa kiinnittää huomiota velallisen lainanmaksukykyyn, mikäli lainamäärä on suuri suhteessa velallisen tuloihin.

4. Ilmaisasumista ei veroteta

Yksityishenkilö voi antaa omistamansa asunnon toisen henkilön käyttöön täysin ilmaiseksi. Vuokraa ei ole pakko periä. Asunnon käyttäjän ei tarvitse olla sukulainen vaan hän voi olla kuka tahansa. Asunnon käyttäjää ei veroteta, ellei asuminen ole korvausta tehdystä työstä. Tällöin asunnon käyttäjälle muodostuu verotettava asuntoetu.

**5. **Oma vai taloyhtiön laina

Asuntolainan korko on suurelta osin vähennyskelpoinen verotuksessa. Jos maksaa omalla pankkilainalla kerralla pois oman asunnon osuuden taloyhtiön putkiremontista, voi lainan korot vähentää verotuksessa samalla tavalla kuin asunnon ostoa varten otetun lainan korot.

Jos taas maksaa oman asunnon osuuden putkiremontista pikkuhiljaa kuukausittain rahoitusvastikkeessa, ei vastikkeeseen sisältyvää koron osuutta voi vähentää omassa verotuksessa, koska laina on tuolloin taloyhtiön.

6. Vuokraaminen ei poista oman asunnon myynnin verovapautta

Asunnon myynnistä syntyvää voittoa ei veroteta, jos asunto on ollut myyjän omana tai hänen perheensä vakituisena asuntona yhtäjaksoisesti vähintään kahden vuoden ajan.

Oman asumisen jälkeinen muu käyttö, esimerkiksi asunnon vuokraaminen ulkopuoliselle tai pitäminen tyhjillään ennen myyntiä, ei poista saavutettua oikeutta myydä asunto verovapaasti.

Toisin sanoen asuntoa ei tarvitse myydä välittömästi oman asumiskäytön jälkeen. Henkilöllä voi olla omistuksessaan samanaikaisesti useampiakin asuntoja, joiden myyntiin soveltuvat oman asunnon verovapaussäännökset.

7. Kiinteistön voi tänä vuonna myydä kunnalle verovapaasti

Jos henkilö tai kotimainen kuolinpesä myy kiinteää omaisuutta kunnalle 1.10.2013–31.12.2014 välisenä aikana, mahdollinen voitto on verovapaa. Ratkaisevaa on, että lopullinen kauppakirja on allekirjoitettu viimeistään 31.12.2014. Vaikka kauppahinta maksettaisiin vasta vuoden 2015 puolella, on kauppa silti verovapaa.