Poliisipäällikkö pitää avointa kirjettä oudosti ajoitettuna

Yli sadan poliisin ja vartijan avoin kirje on herättänyt keskustelua poliisin työolosuhteista. Kirje on kirjoitettu puoli vuotta sitten ja Sisä-Suomen poliisilaitoksen päällikön mukaan asioihin on jo saatu parannusta.

Kotimaa
Poliiseja työssään.
Yle

Kirjeen mukaan esimerkiksi hälytyspartioiden tavoitevahvuuksista on tingitty, koulutusta on vähennetty, viikonlopun vahvuuksia vähennetty, harjoittelijoilla on korvattu partioita. Lisäksi rikostutkintojen kestot ovat kirjeen mukaan venyneet.

- Jos tarkastellaan viime vuoden toiminnallisia tuloksia sekä tutkinnan puolella että hälytystoiminnassa, niin poliisin paikalletuloajat ovat säilyneet ihan hyvinä ja kansalaisten tarpeisiin on pystytty vastaamaan. Siinä mielessä syytä tyytymättömyyteen ei ole, kertoo Sisä-Suomen poliisilaitoksen päällikkö Markku Luoma.

Määrärahat tiukilla myös poliisissa

Luoma korostaa, että poliisin on toimittava niillä rahoituskehyksillä, mitä käytettävissä on. Toimenpiteitä kehyksessä pysymiseksi on tehty ja se näkyy resursseissa sekä poliisien ansioiden kehityksessä. Luoman mielestä asian esille nostaminen juuri nyt on jälkijättöistä.

- Kirjeen perusteella on käyty hyvin avoimet keskustelut henkilöstön kanssa. Tällä hetkellä olemme henkilöstön kanssa yhteisymmärryksessä ja hyvässä keskusteluyhteydessä. Moniin asioihin on jo saatu parannusta.

Kuluvan vuoden osalta partioiden vahvuuksia on tarkasteltu uudelleen ja Luoman mukaan tilanne on tällä hetkellä hyvä.

- Ymmärrän kyllä huolenaiheen, koska edelleen on tietyissä asioissa viiveitä poliisin paikalletulossa. Niitä tulee kuitenkin aina olemaan. Poliisipartiothan ovat niitä, jotka siitä välittömän palautteen saavat ja ovat sen suhteen paineen alaisina. Tilanne on heille haastava ja he ovat halunneet tuoda huolensa esille.

Luoma kuitenkin myöntää, että hyvä tilanne saattaa olla väliaikainen.

- Tänä vuonna joudumme elämään varsin tiukoissa taloudellisissa oloissa. Se tulee näkymään siinä, että emme pysty täyttämään avoimeksi tulevia virkoja ja viransijaisuuksia loppuvuoden aikana. Tällä hetkellä tilanne on kuitenkin hyvä.

Kirjeen ajoitus kummastuttaa

Avoimen kirjeen esillenostaminen on Luoman mielestä ollut huonosti ajoitettu.

- Ymmärtääkseni kaikki kirjeessä mukana olleet eivät ole tarkoittaneet, että se nostettaisiin nyt keskusteluun. Jotkut yksittäiset henkilöt ovat sen nyt nostaneet esiin.

Luoma ymmärtää poliisien huolen resurssien riittävyydestä. Etenkin jos katse siirretään kohti loppuvuotta. Nyt julkaistua avointa kirjettä hän pitää vanhojen asioiden pintaan nostamisena, joista nyt ei ole kysymys.

Kansalaisilla ei syytä huoleen

Poliisien lisäksi resurssien vähyys huolettaa myös kansalaisia. Esimerkiksi pohjoisessa Keski-Suomessa Pihtiputaalla on jo perustettu kansalaisten muodostamia omia yöpartioita. Pohjoinen Keski-Suomi onkin aluetta, jossa pollisin resurssien vähyys näkyy maakunnassa pahiten.

- Välimatkat ovat siellä pitkiä ja asutus harvaa. Poliisin paikalletuloaika siellä ei voi koskaan olla samaa luokkaa kuin esimerkiksi Jyväskylässä. Hälytysajat eivät kuitenkaan ole siellä muuttuneet huonompaan suuntaan. Poliisipartioiden määrä on tällä hetkellä sellainen, että missään olosuhteissa tilanne siellä ei parane. Painotamme resursseja sen mukaan, mitä pystymme.

Poliisi pystyy edelleen Luoman mukaan selviytymään tehtävistään hyvin, sekä Keski-Suomessa että koko maassa. Luoma painottaa, että yksittäisten partioiden liikkeistä ei voida turvallisuussyistä kertoa. Hän muistuttaa, että asiat on hyvä laittaa oikeisiin mittasuhteisiin eikä aiheetonta pelkoa ole mitään syytä lietsoa.