Lapin yliopistoon ennätysmäärä hakijoita

Lapin yliopistoon jätettiin tämän kevään yhteishaussa ennätysmäärä hakemuksia. Yliopistoon jätettiin yhteensä 5257 hakemusta eli 150 hakemusta enemmän kuin viime vuonna. Lapin yliopistoon jätettyjen hakemusten määrä on kasvanut viime vuosina tasaisesti, vaikka kilpailu korkeakoulupaikoista kiristyy koko ajan.

Kotimaa
Rovaniemen yliopisto
Jarmo Siivikko / Yle

Eniten hakemusten määrä kasvoi oikeustieteiden tiedekunnassa, jonne jätettiin 1086 hakemusta. Tiedekuntaan jätettyjen hakemusten määrä kasvoi viime vuodesta 106:lla. Vuodesta 2008 lähtien oikeustieteiden tiedekunnan hakijamäärä on kasvanut yli puolella.

Eniten hakemuksia jätettiin kuitenkin Yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan, 1841 hakemusta. Tiedekuntaan jätettiin 11 hakemusta enemmän kuin viime vuonna. Hakemukset jakautuivat seuraavasti: hallintotiede ja soveltava psykologia 525, johtaminen 352, matkailututkimus 193, politiikkatieteet ja sosiologia 313 ja sosiaalityö 458.

Kasvatustieteiden tiedekunta kasvatti edelleen suosiotaan. Tiedekunnan kasvatusalan koulutukseen jätettiin 536 hakemusta ja luokanopettajankoulutukseen 1030 hakemusta. Tiedekuntaan jätettiin 35 hakemusta enemmän kuin viime vuonna. Viimeisten vuosien aikana tiedekuntaan jätettyjen hakemusten määrä on kasvanut tasaisesti.

Taiteiden tiedekuntaan jätettiin 764 hakemusta: audiovisuaalinen mediakulttuuri 97, graafinen suunnittelu 220, kuvataidekasvatus 230, sisustus- ja tekstiilimuotoilu 78, teollinen muotoilu 72 ja vaatetussuunittelu 67. Tiedekuntaan jätettyjen hakemusten määrä pysyi viime vuoden tasolla. Hakemusten määrä on pysynyt viimeisten vuosien aikana jokseenkin samalla tasolla.