Minkälaisia kokemuksia sinulla on poliisin toiminnasta?

Vaikka poliisit itse kantavat huolta omista resursseistaan ja sanovat työvoimapulan vaikuttavan esimerkiksi rikostutkintaan, ovat kansalaiset edelleen pääosin tyytyväisiä poliisin toimintaan. Minkälaisia ovat olleet sinun viimeaikaiset kokemuksesi poliisin toiminnasta? Mikä herättää luottamusta ja mikä horjuttaa sitä?

Kotimaa
Poliisiauto hälytysajossa.
Yle

Keskustelu poliisien resurssipulasta nousi jälleen pintaan, kun keskisuomalaisten poliisien johdolleen osoittama kirje tuli julkisuuteen. Kirjeessä puututaan epäkohtiin, joiden väitetään vaikuttavan paitsi poliisien työturvallisuuteen myös kansalaisten turvallisuuteen ja oikeusturvaan.

Poliisihallinnossa on käyty läpi suuria muutoksia. Kolmannen vaiheen hallinnonuudistus (siirryt toiseen palveluun) (Pora III) tuli voimaan vuoden 2014 alussa, jolloin mm. poliisilaitosten määrä väheni 24:stä yhteentoista ja Liikkuva poliisi lakkautettiin. Uudistuksessa tavoitellaan 25-30 miljoonan euron säästöjä poliisin johto-, hallinto- ja tukitoiminnoista.

Hallintouudistus on saanut osakseen arvostelua. Esimerkiksi poliisin uudistuksesta väitöskirjaa valmisteleva komisario Heikki Mansikka-aho on epäillyt, että säästötavoitetta ei ainakaan hallinnon osalta saavuteta.
-Näyttää siltä, että juuri kentältä pitää ottaa resursseja pois, että saadaan ylläpidettyä tämä raskas hallinto, on Mansikka-aho todennut.

Keskisuomalaisten poliisien kirjeessä todetaan, että työvoimapula kentällä näkyy jo nyt monella tavalla, mm "monien rikosilmoitusten tutkinta keskeytetään heti alkuunsa, koska tutkintaa edistäviä tietoja ei ole heti saatavilla". Myös poliisiylijohtaja Mikko Paatero on sanonut olevansa huolestunut massarikosten kuten varkauksien tämänhetkisestä tutkinnan tasosta. Samoin Paatero on kantanut huolta harvaan asuttujen alueiden ihmisten turvallisuudesta ja ehdottanut jonkinlaista vapaaehtoistoimintaa paikkaamaan poliisilta jääviä aukkoja.

Vuosittain julkaistava poliisibarometri (siirryt toiseen palveluun)osoittaa kuitenkin, että kansalaisten luottamus poliisiin on toistaiseksi säilynyt. Tosin poliisipalvelujen kehitys nähdään melko synkkänä. Useampi kuin joka viides suomalainen arvioi poliisipalvelujen heikentyneen asuinseudullaan viimeksi kuluneen vuoden aikana. Synkimpiä arviot poliisipalvelujen kehityksestä ovat haja-asutusalueilla. Barometri paljastaa myös, että moni jättää rikosilmoituksia tekemättä tavallisimmissa rikostyypeissä kuten esimerkiksi omaisuusrikoksissa ja pahoinpitelyissä. Oletko sinä ilmoittanut viime aikoina poliisille rikoksista ja onko tutkinta edennyt mielestäsi riittävän tehokkaasti? Oletko jättänyt ilmoittamatta rikoksesta? Miksi? Minkälaisia kokemuksia sinulla on ylipäätään poliisin toiminnasta ja palveluista?_Kerro kokemuksistasi tässä keskustelussa. Voit myös lähettää luotamuksellisesti sähköpostia osoitteeseen elina.kaakinen@yle.fi. _