1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Järvilohen pelastamiseksi tehdään teitä ja "leikkipaikkoja"

Äärimmäisen uhanalaisen Saimaan järvilohen pelastustyöt ovat vauhdissa Pohjois-Karjalan Ala-Koitajoella. Soran ja kivien avulla koskiin rakennetaan kutu- ja kasvualueita. Koskien kunnostukset saattavat olla viimeinen keino järvilohen pelastamiseksi.

Kotimaan uutiset
Kaivuri kunnostamassa koskea.
Anu Rummukainen / Yle

Pohjois-Karjalassa Ala-Koitajoen koskiin tehdään sorasta ja kivistä kutu- ja kasvualueita Saimaan järvilohelle. Tavoitteena on elvyttää äärimmäisen uhanalainen laji. Kunnostustyö ei ole nopeaa, sillä kaivinkonetta ei saada koskiin noin vain.

- Se on yksi haaste, joka paikkaan ei päästä sujuvasti vaan joudumme avaamaan tielinjoja jonnekin koskialueille ja käyttämään mielikuvitusta asian suhteen, Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen kalatalouden asiantunija Timo Turunen kertoo.

Lohinaaras kaivaa pystöllään soraan kuopan, johon se kutee. Kasvu- eli poikastuotantoalueille lohen poikaset tulevat kasvamaan.

- Virta alueesta tehdään monimuotoinen. Soraa levitetään kutupaikkoihin, tehdään tavallaan lastentarhoja, Turunen nauraa.

Soraa lennätetään helikopterilla

Tämän vuoden aikana Ely-keskus yhteistyössä RKTL:n kanssa kunnostaa kaksi koskialuetta. Lisäksi useaan koskeen ajetaan soraa auttamaan kalojen kutemista. Ilosaarirock osallistuu pelastamistalkoisiin ja Suomen luonnonsuojeluliitto sekä Vattenfall puolestaan aikovat kunnostaa kaksi aluetta esimerkiksi kuljettamalla soraa helikopterilla koskiin.

Tarkkaa kustannustietoa meillä ei edes ole.

Timo Turunen

Turunen kertoo, että suunnitelmia koskien kunnostuksesta on tehty jo tuleville vuosille. Kaikkiaan aiotaan kunnostaa 12 koskea.

- Meillä on varattu vajaa 100 000 tämän vuoden toimenpiteisiin. Lystihän maksaa aika paljon ennen kuin kaikki koskialueet ovat valmiina. Tarkkaa kustannustietoa meillä ei edes ole.

Koskien kunnostus lajin viimeinen pelastuskeino?

Ala-Koitajoki on keskeisessä roolissa järvilohen pelastamisessa. Ensimmäisiä tuloksia lajin elpymisestä odotetaan syksyllä.

- Olettaisin, että tässä pienten poikasien tiheys kasvaisi jopa kymmenkertaiseksi 2 kuution tilanteesta, Riista- ja kalatalouden tutkimulaitoksen erikoistutkija Jorma Piironen arvioi.

Pielisjoen ja sen alahaara Ala-Koitajoen koskia on tuhoutunut ja Saimaan järvilohi on joutunut sukupuuton partaalle. Korkein hallinto-oikeus määräsi tammikuussa 2013, että Vattenfallin Pamilon voimalaitoksen on lisättävä juoksutuksiaan merkittävästi. Tämä oli merkittävä askel suojelutyössä.

Tämä tilanne on ainutkertainen.

Jorma Piironen

Suojelutyöt pääsivät hyvin vauhtiin ja Ala-Koitajoesta löydettiin järvilohen kutupesiä. Marraskuussa kuitenkin kutupesät tuhoituivat, kun voimayhtiö Vattenfall ohijuoksutti vettä Pamilon voimalaitoksella. Poliisi tutki asiaa ja totesi, ettei voimayhtiö ollut rikkonut lakia.

Ala-Koitajoen koskien kunnostukset saattavat olla viimeinen keino järvilohen pelastamiseksi.

- Kyllä biologin näkemys on, että järvilohelta on puuttunut 40 vuoden ajan paikka lisääntyä. Tämä tilanne on ainutkertainen. Jos ei tässä onnistuta palauttamaan luontaista lisääntymistä ja poikastuotantoa, keinot, joilla järvilohikantaa voidaan tulevaisuudessa ylläpitää ovat vähissä, Piironen toteaa.

Lue seuraavaksi