Käräjäoikeus: Kailajärven maksettava korvauksia WinCapita-sijoituksissa rahojaan menettäneille

Käräjäoikeudelle esitettyjä korvausvaatimuksia oli alunperin yli 1 800 kappaletta, mutta lopulta riitaisina käsiteltäväksi jäi vain 27 kannetta. Kailajärven on maksettava 27 kantajalle yhteensä noin 3,3 miljoonaa euroa.

Hannu Kailajärven kuuleminen alkoi Vantaan käräjäoikeudessa torstaina. Kuva: Yle

Vantaan käräjäoikeus on ratkaissut kaikki WinCapita-jutun päähahmo Hannu Kailajärveä vastaan nostetut korvausvaatimukset. Tuomion mukaan Kailajärven on maksettava 27 kantajalle näiden WinCapita-sijoituksissa menettämät rahat. Yhteensä Kailajärvi on velvoitettu korvaamaan kantajille noin 3,3 miljoonaa euroa. Lisäksi hänen on maksettava viivästyskorkoa ja oikeudenkäyntikulut.

Käräjäoikeudelle esitettyjä korvausvaatimuksia oli alunperin yhteensä 1 805 kappaletta, kun rikosasia Kailajärveä vastaan ensi kertaa nostettiin vuonna 2010. Korvausvaatimusten lukuisuuden takia Vantaan käräjäoikeus erotti ne käsiteltäväksi myöhemmin omana kokonaisuutenaan.

Nyt päätökseen saaduista korvausvaatimuksista sovinnollisesti ratkaistiin 1 288 kannetta. Lisäksi 490 kannetta jätettiin käsittelemättä kantajien luopumisen tai passiivisuuden takia.

Sovinnollisesti ratkastuissa kanteissa Kailajärvi velvoitettiin maksamaan sijoituksissa menetetyt rahat. Sovinnon täytäntöönpanoa on kuitenkin rajoitettu kohdistumaan valtion haltuun rikoshyötynä menetetyksi tuomittuihin tai tuomittaviin varoihin. Sovinnoissa kantajat luopuivat Kailajärven entiseen naisystävään kohdistamistaan vaatimuksista.

Riitaisina käsiteltävistä kanteista Kailajärven entistä naisystävää kohtaan esitettiin vaatimuksia 25 kanteessa. Hänet velvoitettiin maksamaan 1/25 niistä rahoista, joita vahingonkorvauksia hakeneet WinCapitan tilille sijoittivat. Yhteensä naisen on osallistuttava korvauksiin 121 000:lla eurolla.

Molemmat tuomitut ovat ilmoittaneet olevansa tyytymättömiä tuomioihin.

Kailajärvi sai vuosi sitten helmikuussa hovioikeudessa viiden vuoden ehdottoman vankeustuomion. Rikosnimikkeinä olivat törkeä petos ja rahankeräysrikos. Korkein oikeus piti myöhemmin tuomion rahankeräysrikoksesta ennallaan. Kailajärven entinen naisystävä sai ehdollista avunannosta törkeään petokseen.