Tourujoen pitkä uoma jäämässä haaveeksi

Jyväskylän kaupunki suunnittelee Tourujoen uomaan "nolla-vaihtoehtoa" eli vain nykyisen uoman kunnostamista. Samalla Kankaan alueen kaavaan jätettäisiin tilavaraus uuden uoman rakentamiselle myöhemmin. Jokiasiantuntija Anssi Eloranta on kaupunkirakennelautakunnan pohjaesityksestä tyrmistynyt.

yhdyskuntarakenne
Jokimaisema keväällä.
Yle Keski-Suomi / Leena Petman

- Jos tällainen päätös tehdään, se merkitsee, että Tourujoki jää ihmisen kanavoimalle paikalle, eikä se hyödyttäisi uutta ja uljasta Kankaan kaupunginosaa, Tourujoen tilanteeseen pitkään perehtynyt jokiasiantuntija ja kalabiologi Anssi Eloranta puuskahtaa.

Jyväskylän kaupunkirakennelautakunta päättää Tourujoen uoman kohtalosta tänään.

Uoman osalta Jyväskylässä käyty läpi vaihtoehtoja ja tehty lukuisia kyselyitä kaupunkilaisille. Niin sanotun nolla-vaihtoehdon eli nykyisen uoman kunnostuksen toisessa ääripäässä on ollut Tourujoen alkuperäisen, pitkän uoman kunnostaminen.

- Kyselyihin osallistuneista kaupunkilaisista enemmistö on kannattanut pitkän uoman kannalla. Se olisi uudelle Kankaan kaupunginosalle parasta ja toisi kokonaistaloudellisesti parhaan vastineen. Tourujokihan on alueen luonnollinen valtimo, sehän on aikoinaan mahdollistanut Kankaan tehtaankin, Eloranta sanoo.

"Kysymys tahtotilasta"

Elorannan mielestä yksi suurimpia ongelmia päätöksenteon kannalta on, että - kiireeseen vedoten - vaihtoehdoista on esitetty vain kustannuksia.

- Kustannushyötyanalyysi eli kokonaistaloudelliset vaikutukset vähintään 50 vuoden ajalta puuttuvat kokonaan.

Eloranta kummastelee myös uoman kunnostuksen kustannusten yhtäkkistä nousua. Viime vuonna kaupunginvaltuuston hyväksymässä osayleiskaavassa uoman kustannuksiksi oheisine siltoineen arvioitiin Elorannan mukaan 3,5-4 miljoonaan euroa.

- Nyt kaupunkilaisille on esitelty, että kustannukset ovatkin 24 miljoonaa euroa. Suut ovat varmasti siellä sun täällä ammollaan, että mitä ihmettä on tässä välillä tapahtunut? Kyllä minulle tässä ainakin tulee tunne, että kysymys ei ole rahasta, vaan tahtotilasta.

Jälkikäteen raketaminen vaikeaa

Jos kaupunkirakennelautakunta hyväksyy vain nykyisen uoman kunnostamisen, Eloranta uskoo haaveiden pitkästä uomasta hautautuvan - vaikka alueen kaava mahdollistaisi pitkän uoman rakentamisen myöhemmin.

- Mitä siitä syntyy, että tullaan kaivamaan, myllertämään ja meluamaan, kun alueella on asukkaita ja toimintaa? Se on ainakin huomattavan kallista ja suorastaan kapinamielialaa lietsovaa, Eloranta lataa.

Elorantaa kummastuttaa myös se, että samaan aikaan, kun kaupunki puhuu säästämisestä, pitkän uoman tuomat taloudelliset arvot unohdetaan.

- Esimerkiksi asuntojen ja maan hinnan nousu ei ole ainakaan vähäisin. Jos uoma rakennetaan myöhemmin, taloushyötyjä ei voida enää silloin realisoida.

Voimala yhtenä esteenä

Anssi Elorantaa kismittää myös Tourujoen varrella sijaitsevan voimalan esittäminen esteenä pitkälle uomalle.

- Se tuottaa vuodessa 120 000 euroa bruttona, ja siitä lasketaan vielä pois käyttö- ja hoitomenot. Lisäksi se on aiheuttanut Ailakin ja hautausmaan kohdalla sortumia, jotka kaupunkilaiset ovat maksaneet.

Elorannan mielestä pitäisi ottaa huomioon myös se, että Tourujoen varrella sijaitsevan voimalan vuodessa tuottama energiamäärä voidaan tuottaa kymmenessä tunnissa Keljonlahdessa.

- Minusta se on kohtuutonta, että voimala estää vihreiden arvojen realisoitumisen, Eloranta sanoo.