ELY: Talvivaaran ympäristöinvestoinnit vähintään 100 miljoonaa euroa

Kainuun ELY-keskus on arvioinut ensimmäisenä viranomaisena Talvivaaran kaivokselta vaadittavien ympäristöinvestointien kustannuksia. Kustannukset nousevat jopa 200 miljoonaan euroon.

talous
Talvivaaran metallitehtaan saostusaltaita.
Heikki Rönty / Yle

Kainuun ELY-keskus antoi arvion Helsingin yliopiston Ruralia-instituutille, kun se selvitti Talvivaaran yrityssaneerauksen onnistumisvaihtoehtoja.

ELY-keskus arvioi karkeasti vaadittavien ympäristöinvestointien määrää vuosille 2014–2020.

Mikäli yhtiön tuotanto ei kasva nykyisestä noin 15 000 tonnin vuotuisesta nikkelin tuotantomäärästä, yhtiön tulee investoida ympäristöön vähintään 98 miljoonaa euroa.

Siinä tapauksessa, että Talvivaara saisi nostettua tuotantonsa ympäristöluvan sallimaan 30 000 tonniin, ympäristöinvestointien määrä kasvaa ELY-keskuksen arvion mukaan 195 miljoonaan euroon.