Pakkotoimet lähellä Talvivaarassa - Valtio uhkaa teettää puhdistustyöt ulkopuolisin voimin

Kainuun ELY-keskus vaatii kaivosyhtiöltä pikaisesti dokumentteja vedenpuhdistuslaitteistojen hankintasuunnitelmista ja veden varastokapasiteetin lisäyksestä, muuten valtio teettää työt ulkopuolisilla. Kaivosyhtiön piti esittää suunnitelmat jo alkuviikosta. Yhtiö vetosi määräajan umpeutuessa, että suunnitelmien toteuttamiseen tarvittaisiin rahaa.

Kotimaa
Talvivaaran Kuusilammenen kaivos. Kahden miljoonan kuutiometrin vesiallas on suunniteltu keskellä näkyvän, vielä useilla metreillä korotettavan padon oikealle puolelle. Vasemmalla puolella on tarkoitus jatkaa louhintaa.
Heikki Rönty / Yle

Talvivaaran kaivoksella on vaikeuksia täyttää Kainuun ELY-keskuksen teettämisuhalla esittämät vaatimukset vedenpuhdistuksesta. Vastauksessaan ELYlle kaivosyhtiö toteaa, että suunnitelmia uusien vedenpuhdistuslaitteiden hankinnasta ja veden varastokapasiteetin lisäyksestä on tehty. Laitetoimittajan löytäminen ja urakoiden sopiminen on kuitenkin hankalaa yhtiön taloudellisen tilan takia.

ELY-keskus haluaa pikaisesti dokumentit suunnitelmista, jonka jälkeen se tekee päätöksen siitä, teettääkö se työt ja hankinnat ulkopuolisin voimin. Valvojaviranomaisen mukaan asiassa on edetty pisteeseen, jossa ei kuulemisia enää tehdä vaan hallintopakkotoimet toteutetaan, mikäli vaatimuksia ei täytetä.

Kainuun ELY-keskuksen mukaan aikataulu tarkempien suunnitelmien esittämiseksi puhdistuslaitteistojen hankkimiseksi ja allaskapasiteetin lisäämiseksi on pikainen, mutta tarkemmin takarajaa ei määritellä.