Kokkola säästää seinistä – joka toinen neliö on liikaa

Kulujahtiin lähtenyt Kokkolan kaupunki on jo etsinyt miljoonien säästöjä henkilöstömenoista. Nyt leikkuri kohdistetaan seiniin. Ehdotus on, että jopa liki puolet kaupungin omistamista ja toisilta vuokraamista tiloista on turhia. Niistä luopumalla kertyisi vuositasolla miljoonasäästöt.

Kotimaa
Kuvasa vanha omakotitalo kaupunkialueella
Kokkola on vuosikausia omistanut niin sanotun Telimaan talon. Lastenkotina toiminut omakotitalo on myynnissä.

Vastavalmistuneen tilaohjelman lähtölaukaus annettiin vuosi sitten, kun kaupungin sopeutusohjelmaa käsiteltiin. Kaupungin käyttämät kiinteistöt päätettiin analysoida perustellisesti esimerkiksi niiden käytön, kunnon ja sijaintialueen väestöennusteen perusteella. Tavoitteena oli etsiä säästöjä ja karsia turhia kiinteistö- ja korjauskuluja.

Selvisi, että Kokkola omistaa vajaat 500 kiinteistöä ja on vuokralla liki sadassa erityyppisessä tilassa. Huoneistoneliömetrejä kertyi mittavat 222 000. Kiinteistöjen käyttökustannus on 25 miljoonaa euroa vuodessa.

Suurin käyttäjä on sivistystoimi, hyvänä kakkosena sosiaali- ja terveystoimi.

Kokkolan omistamista rakennuksista suurin osa vaatisi jonkin tyyppistä remonttia. Koko rakennusmassasta on kertynyt jopa 51 miljoonan euron korjausvelka, mikä tarkoittaa sitä, että tuolla summalla rakennukset voitaisiin korjata hyvään käyttökuntoon.

Puolet saisi mennä

Tilaohjelmasta tehty analyysi kertoo, että liki puolesta omistus- ja vuokratiloja voitaisiin luopua. Tällaisia olisivat yleensäkin vuokratut tilat, rivi- ja kerrostaloasunnot, kylätalot ja keskustan ulkopuolella sijaitsevat neuvolatilat.

Ehdotus on myös, että Rödsön, Vitsarin ja Kirkonmäen koulut siirtyisivät muualle nykytiloista.

Ehdotuksessa mainitaan myös, että Ykspihlajan koulun ja Hakalahden koulun tilaratkaisuja selvitellään yhdessä muiden koulujen kanssa. Sivistysjohtaja Peter Johnson toteaa, että jos päätös tarkoittaisi muutosta palveluverkossa, päätös tehtäisiin kaupunginhallituksessa ja valtuustossa asti.

Kun uutta rakennetaan, kustannukset samalla kasvavat. Jos tätä halutaan kompensoida, on pakko luopua jostakin.

tekninen johtaja Pauli Piiparinen

Raatihuone saatetaan jatkossa vuokrata Kokkolan matkailulle ja Kosekille. Pelastustoimelle kiintiöidään uusi paloasema. Ventuksen entisestä vanhainkodista muodostetaan sotepalveluiden keskus. Entinen koulutusyhtymän tila Vingenkadulla on jatkossa sivistys- ja kulttuuritoimintojen keskus sekä koulujen väistötila.

Ehdotusten listalla on myös uuden terveyskeskussairaalan rakentaminen.

Vanhaa pois ja uutta tilalle

Tekninen johtaja Pauli Piiparinen laskee, että kaupunki saisi vuositasolla miljoonasäästöt, jos ehdotetuista neliöistä luovuttaisiin. Kun uutta koulutilaa kuitenkin syntyy lähivuosina lisää, omistusneliöt itse asiassa vain lisääntyisivät vuoteen 2020 asti. Sen jälkeen neliömäärä lähtisi laskuun.

– Kun uutta rakennetaan, kustannukset samalla kasvavat. Jos tätä halutaan kompensoida, on pakko luopua jostakin.

Tilaohjelma menee seuraavaksi lautakuntiin, jossa se tuodaan käytännön tasolle. Kesäkuun alussa asian saa eteensä kaupunginhallitus.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Veikko Laitila (kesk.) kommentoi, että seinistä on hyvä säästää.

– Me tarvitsemme rakenteellisia muutoksia. Kiinteistöistä karsiminen ei kosketa ihmisiä, eikä palveluita. Toivon vain, että eri alueilla ei nyt synny jonkinlaisia yhden kiinteistön pelatusmissioita.