Osuustoiminnan isän aate elää nyt kolmannella sektorilla

Suomen osuustoiminta-aatteen isän Hannes Gebhardin syntymästä on kulunut 150 vuotta. Kemijärvellä syntynyt Gebhard halusi toimintaperiaatteillaan vaikuttaa nimenomaan keskiluokkaisen maalais- ja työväestön elämään.

Kotimaa
Hannes Gebhard
Kemijärvellä syntynyt Hannes Gebhard (1864-1933) tutustui Saksassa ja Englannissa ko-operatiiviseen, eli osuustoiminnalliseen liikkeeseen ja toi tiedon Suomeen. Jorma Korhonen / Yle

Lapin yliopiston sosiologian emeritusprofessorin Asko Suikkanen mielestä Hannes Gebhard kuuluu ehdottomasti suomalaisten merkkihenkilöiden joukkoon. Suikkanen näkee, että Gebhardin aate elää nyky-yhteiskunnassa selvimmin niin sanotulla kolmannella sektorilla, eli yhdistys- ja järjestötoiminnassa.

Suikkaneni laittaa Hannes Gebhardin niiden joukkoon, jotka 1900-luvun alkupuolella etsivät aatteellisia vaihtoehtoja valtiososialismin ja riistokapitalismin väliltä. Eli he etsivät juuri tuota kolmatta tietä.

- Sitä mahdollisuutta ei siihen mennessä oltu pohdittu, eikä ymmärretty, Suikkanen sanoo.

Tämän päivän osuuskauppa ja -pankkimaailmassa Suikkasen mielestä ei enää nähdä selviä gebhardilaisia yhteisöpiirteitä, vaan niissä vahvasti vaikuttavat normaalit liike-elämän lait. Aatteellista perustaa ei voida pitää yhdistävänä tekijänä, sillä joukot koostuvat niin erilaisessa sosiaalisessa tilanteessa olevista ihmisistä.

- Mutta selvää tietysti on, että Hannes Gebhardilla on ollut vaikutusta näiden osuustoimintojen syntymiseen ja kehittymiseen. Mutta maailma on muuttunut, Suikkanen tähdentää.

Myös poliittisia vaikutteita

Gebhard toimi Suomalaisen puolueen kansanedustajana vuosina 1907-1909 ja tuolloin hänellä oli mahdollisuus nivoa aatemaailmaansa myös poliittisia vaikutteita.

Suomalaisen puolueen katsotaan asettuneen tuolloin jonnekin nykyisen Keskustan ja sosialidemokraattien välimaastoon.

Lapin yliopiston sosiologian emeritusprofessori Asko Suikkasen mukaan Gebhard puolusti uusien nousevien väestöryhmien etuja ja oli niiden puhemiehenä. Hän halusi puolustaa kuluttajien etuja.

Hannes Gebhard toi osuustoiminnallisen aatemaailmansa Suomeen Saksasta ja Englannista.