Liikunta keski-iässä suojaa dementialta

Liikunnan harrastaminen keski-iässä suojaa dementiaan sairastumiselta vanhuusiässä. Itä-Suomen yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan ne, jotka harrastivat keski-iässä vähintään kahdesti viikossa liikuntaa, sairastuivat ikääntyessään harvemmin dementiaan kuin vähemmän liikkuneet.

terveys
Keski-ikäinen nainen sauvakävelee.
Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Itä-Suomen yliopistossa tehdyn tutkimuksen mukaan liikunnan harrastamisella on suojaava vaikutus dementiaa vastaan. Mikäli liikunnan harrastus aloitetaan keski-iässä ja liikuntaa harrastetaan vähintään kaksi kertaa viikossa, on iän myötä pienempi riski sairastua dementiaan kuin niillä, jotka liikkuvat vähemmän.

Liikunnan suojaava yhteys havaittiin koko tutkimusväestössä, mutta se oli erityisen voimakas ylipainoisilla ja lihavilla henkilöillä. Myös keski-iän jälkeen aloitetun liikuntaharrastuksen havaittiin suojaavan dementialta.

Dosentti Anna-Maija Tolppasen mukaan liikunnan vaikutukset dementian torjunnassa voivat johtua useista eri syistä.

– Tiedetään, että liikunta on hyväksi niille, joilla on ongelmia dementian riskiä lisäävien sydän- ja verisuonitautien, tai kolesterolin kanssa. Liikunta on myös sosiaalinen tapahtuma, jossa aivoilla on töitä, sanoo Tolppanen.

Tulokset saatiin CAIDE- eli Cardiovascular Risk Factors, Aging and Incidence of Dementia -tutkimuksesta.

Tutkimuksen osallistujat poimittiin satunnaisesti Pohjois-Karjala projektin ja FINMONICA-tutkimuksen

Liikunta on myös sosiaalinen tapahtuma, jossa aivoilla on töitä

Anna-Maija Tolppanen

väestöotoksiin vuosina 1972, 1977, 1982 tai 1987 osallistuneista henkilöistä, jotka olivat tuolloin noin 50-vuotiaita. Tässä liikuntatutkimuksessa oli mukana 1432 Kuopion ja Joensuun alueella asuvaa henkilöä, jotka osallistuivat tutkimuksen seurantakäynneille vuosina 1998 ja 2005–2008.

Eloonjäämis- ja osallistumisharhan korjaamiseksi tutkimus toteutettiin myös siinä 3242 kuopiolaisen ja joensuulaisen henkilön joukossa joka oli mukana Pohjois-Karjala projektin ja FINMONICA-tutkimuksen väestöotoksissa.

Itä-Suomen Yliopiston neurologian yksikössä toteutetun tutkimuksen tulokset on julkaistu Alzheimer’s & Dementia- lehdessä.