Romanit kohtaavat muita enemmän syrjintää asuntomarkkinoilla

Kaikkia kielteisiä kokemuksia asuntojen vuokraamisessa ei voi pitää laissa kiellettynä syrjintänä, todetaan vähemmistövaltuutetun raportissa.

Kotimaa
Henry Lindgen kertoo syrjinnästä.
Vähemmistövaltuutetun tutkimus julkistettiin Helsingissä torstaina. Sitä kommentoivat vähemmistövaltuutettu Eva Biaudet ja romaniasiain suunnittelija Henry Lindgren.

Noin puolet aktiivisesti asuntomarkkinoilla toimineista romaneista kokee tulleensa syrjityksi, käy ilmi vähemmistövaltuutetun selvityksestä (siirryt toiseen palveluun).

Asiaa kysyttiin Suomen romaneilta, jotka olivat viiden viime vuoden aikana yrittäneet vuokrata tai ostaa asunnon. Valtion tuella rahoitettua vuokra-asuntoa hakeneista lähes puolet eli 48,5 prosenttia kertoi tulleensa syrjityksi etnisen alkuperänsä perusteella.

Yksityisillä asuntomarkkinoilla syrjintää koettiin enemmän kuin kunnan tai kaupungin vuokra-asuntoa haettaessa. Kaikkiaan 54,7 prosenttia vastanneista katsoi tulleensa syrjityksi heidän yrittäessään vuokrata tai ostaa asunnon yksityisiltä markkinoilta.

Vähemmistövaltuutetun tutkimuksessa tarkasteltiin Suomen romanien kokemaa syrjintää laajemmin kuin koskaan aikaisemmin. Erityisenä kohteena oli asumisessa ja työelämässä tapahtuva syrjintä.

Osa ongelmista juontuu kulttuurista

Selvityksen mukaan romaneilla on selvästi enemmän asumiseen liittyviä syrjintäkokemuksia kuin Suomessa asuvilla somalialaistaustaisilla (22 % kokenut syrjintää) tai venäjänkielisillä (11 %). Vertailuluvut perustuvat Euroopan unionin perusoikeusviraston EU-MIDIS-tutkimukseen.

Vähemmistövaltuutetun selvityksessä todetaan, ettei kaikkia kielteisiä kokemuksia asuntojen vuokraamisessa voi pitää yhdenvertaisuuslaissa kiellettynä syrjintänä: osittain asunnon saamisen vaikeudet liittyvät hakijan historiaan, taloudellisiin ja sosiaalisiin vaikeuksiin sekä yleisesti vaikeaan asuntotilanteeseen.

Osassa ongelmista on myös kyse siitä, että vuokra-asuntojen tarjonta ei vastaa romanikulttuurin edellytyksiä. Lisäksi joidenkin romanien ylläpitämät muuttolupa- ja väistämiskäytännöt rajoittavat toisten romanien asumista ja aiheuttavat yllättäviä tarpeita vaihtaa asuntoa tai koko paikkakuntaa, kerrotaan selvityksessä.

Näin toteaa 33-vuotias romaninainen raportissa:

Olemme kohdanneet todella paljon syrjintää viranomaisten taholta. Kaupungin asuntotoimisto ei suostu vuokraamaan asuntoja romaneille. Jos he tarjoavat asuntoa, on se usein samasta talosta toisten romanien kanssa, jolloin asuntoon ei voi kulttuuriin liittyvien syiden vuoksi muuttaa. Jos asunnosta joutuu tästä syystä kieltäytymään, ei uutta asuntoa tarjota, koska aiemmasta on kieltäydytty.

Vähemmistövaltuutettu ehdottaa lukuisia toimenpiteitä syrjinnän vähentämiseksi. Asukasvalintojen läpinäkyvyyttä on parannettava, ja lisäksi on syytä kehittää viranomaisten, valtaväestön sekä romanien yhteistyötä.