Viisi kyläkoulua lakkautuslistalla Kouvolassa – lukioita jäisi kaksi

Kouvolassa virkamiesten valmistelema säästölista lakkauttaisi Tirvan, Ratulan, Tehtaanmäen, Ummeljoen ja Selänpään alakoulut. Viimeistään vuonna 2019 lukioita olisi jäljellä vain kaksi.

Kotimaa
Kouvolan keskusta marraskuussa 2012.
Juha Korhonen / Yle

Kouvolassa virkamiesten valmistelema säästölista lakkauttaisi viisi pientä alakoulua ja vähentäisi lukioiden määrän kahteen. Lakkautettaviksi ehdotetut alakoulut ovat Tirva, Ratula, Tehtaanmäki, Ummeljoki ja Selänpää. Koulujen oppilaat siirtyisivät lähimpään alakouluun. Oma ruotsinkielinen koulu lakkaisi myös. Ruotsinkielinen opetus siirtyisi omaksi ryhmäkseen Hirvelän koulun yhteyteen.

Jos koulujen lakkauksiin päädytään, ensimmäiset alakoulut sulkisivat ovensa syksyllä 2015. Lukioiden osalta myös Elimäki lopetettaisiin niin ikään syksyllä 2015. Viimeistään vuonna 2019 jäljellä olisi vain kaksi lukiota.

Koulujen karsimisista on laskettu saatavan vajaan 1,7 miljoonan euron säästöt vuodelta 2015. Kaupunginjohtajan Lauri Lamminmäen mukaan Kouvolan taloustilanne on synkkä, ja sen vuoksi lisäsäätöjä tarvitaan. Kouvolan taloutta painavat verotulojen vähentyminen ja valtionosuuksien lasku.

Kaupunginjohtajan mukaan viime vuoden hyvä tulos antaa väärän kuvan talouden tilasta. Lomautuksen, säästövapaat sekä valtion tekemä kuntien verotilitysjärjestelmän muutos vaikuttivat suurilta osin viime vuoden positiiviseen tulokseen. Kouvolan alijäämä on kasvamassa kahteenkymmeneen miljoonaan euroon tämän vuoden loppuun mennessä.

Laaja säästöpaketti koululakkautuksineen menee tänään kaupunginhallituksen käsittelyyn. Virkamiesten esitystä ei ole tarkoitettu sinällään päätösehdotukseksi. Hallituksen käsittelyssä maanantaina on tarkoitus päättää siitä, onko virkamiesten valitsema säästölinja oikea. Tämän jälkeen esitys menisi vielä tarkempaan valmisteluun ja lautakuntien, hallituksen kautta lopulta valtuustoon.