Hyppää sisältöön

Huoltajuusriitojen sovittelu säästää oikeuslaitoksen lihaksia - kokeilusta tulee valtakunnallinen käytäntö

Huoltoriitojen asiantuntija-avusteinen sovittelu laajenee toukokuun alusta lähtien kaikkiin käräjäoikeuksiin. Sovittelua on kokeiltu vuodesta 2011 lähtien Pohjois-Karjalan lisäksi kolmessa käräjäoikeudessa. Syksyllä 2012 kokelu laajeni käsittämään vielä 7 muuta käräjäoikeutta.

Etusijalla Norjan mallin mukaisessa Follo-menettelyssä on lapsen etu. Kuva: Arja Lento / Yle

Lasten huoltajuusriitojen ratkaiseminen sovittelun avulla muuttuu valtakunnalliseksi.

Riitojen sovittelua on kokeiltu Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden lisäksi Helsingissä, Espoossa ja Oulussa vuodesta 2011 lähtien. Myöhemmin kokeiluun liittyi vielä 7 muuta käräjäoikeutta. Toukokuun alusta lähtien sovittelua voidaan käyttää kaikissa käräjäoikeuksissa.

Kokeilun seuranta aikana valtaosassa huoltoriitoja päästiin sovintoon. Lisäksi prosessi oli oikeudenkäyntiin verrattuna sekä nopeampi että edullisempi kaikkien osapuolten kannalta.

Suurin osa vanhemmista oli tyytyväisi sovitteluun. Etusijalla Norjan mallin mukaisessa Follo-menettelyssä on lapsen etu.

Huoltoriidan sovittelussa sovittelijana toimii tuomari. Häntä avustaa asiantuntija, jonka keskeinen tehtävä tuoda sovittelussa esiin lapsen edun kannalta keskeiset seikat. Lisäksi avustaja pyrkii edistämään vanhempien välistä kanssakäymistä.

Osapuolilla on tuomioistuinsovittelussa oikeus käyttää myös lakimiesavustajaa

Käräjätuomari Tuija Turpeisen mukaan Pohjois-Karjalassa on kolmivuotisen kokeilujakson aikana sovittelun avulla käsitelty kuutisenkymmentä. Sovittelu säästää oikeuslaitoksen resursseja silläTurpeinen sanoo, että valtaosa näistä jutuista oli jo oikeudessa josta ne siirrettiin sovitteluun.

Koko maassa soviteltiin kokelujakson aikana noin 1000 juttua.

.
.