Kysely: Reserviläisten Nato-kannatus noussut selvästi

Noin kolmasosa reserviläisistä ei liittyisi Natoon nyt, mutta säilyttäisi mahdollisuuden liittyä myöhemmin, ilmenee Reserviläisliiton jäsenistölleen toteuttamasta nettikyselystä.

Kotimaa
Naton logo ja ihmisten varjoja.
Jean-Christophe Verhaegen / AFP

Reserviläiset suhtautuvat Nato-jäsenyyteen huomattavasti myönteisemmin kuin vuosi sitten. Yli 40 prosenttia Reserviläisliiton jäsenkyselyyn vastanneista haluaisi Suomen liittyvän Nato-jäseneksi heti tai lähivuosina. Kannatus on kasvanut yli kymmenellä prosenttiyksiköllä, kun sitä verrataan vuosi sitten toteutettuun kyselyyn.

Nato-jäsenyyteen suhtautui kielteisesti 19 prosenttia vastaajista. Määrä on laskenut yli neljällä prosenttiyksikköä vuodentakaisesta. Noin 35 prosenttia reserviläisistä ei liittyisi Natoon nyt, mutta säilyttäisi mahdollisuuden liittyä myöhemmin.

Entistä useampi reserviläinen kannattaa myös pohjoismaisia puolustusratkaisuja ja -yhteistyötä. Esimerkiksi yli viidesosan mielestä Pohjoismaiden tulisi mahdollisuuksien mukaan yhdistää puolustus. Toisaalta hieman alle viidennes kannattaa täysin itsenäistä puolustusta.

Reserviläisiltä kysyttiin myös, miten Suomen pitäisi reagoida Ukrainan tapahtumiin. Yli kolmasosa tukee vaikuttamista osana EU:ta. Noin 15 prosenttia reserviläisistä lisäisi kertausharjoituksia ja vajaa kymmenesosa kohottaisi puolustusvoimien sotilaallista valmiutta.

Vastaajista lähes viidennes kokee, ettei Ukrainan tilanne edellytä Suomelta erityisiä toimenpiteitä.

Reserviläisliitto halusi selvittää kyselyllä Ukrainan tapahtumien vaikutusta liiton jäsenistön puolustuspoliittisiin kantoihin. Liiton huhtikuun alussa toteuttamaan sähköiseen kyselyyn vastasi 3 283 jäsentä.