Euralaisyrityksen johdolle vaaditaan ehdotonta vankeutta talousrikoksista

Laivojen keittiötiloja valmistanut yhtiö jätti syyttäjän mukaan maksamatta veroja yli 1,3 miljoonaa euroa. Syytettä törkeästä veropetoksesta, eläkemaksupetoksesta ja kirjanpitorikoksesta käsitellään Satakunnan käräjäoikeudessa.

Kotimaa

Rakenteilla olevien laivojen keittiöitä ja muonatiloja Eurassa valmistaneen Loipart Oy:n toimitusjohtajaa ja yhtiön tosiasiallista päätösvaltaa käyttänyttä henkilöä syytetään törkeästä veropetuksesta, törkeästä työeläkemaksuvakuutuspetoksesta ja törkeästä kirjanpitorikoksesta.

Syytteen mukaan kaksikko on antanut verottajalle vääriä tietoja, minkä takia Loipart Oy:lle määrätyt verot olivat yli 1,3 miljoonaa euroa liian vähäiset.

Rikos on syytteen mukaan tehty käyttämällä toista yhtiötä, jonka palvelukseen työntekijät on siirretty. Maksamatta on jäänyt muun muassa arvonlisäveroja ja ennakonpidätyksiä.

Syytetyille vaaditaan 3,5 vuotta vankeutta

Rikokset ovat syytteen mukaan tapahtuneet vuosina 2010–2011. Loipart Oy:n liikevaihto oli vuonna 2010 yli 32 miljoonaa euroa.

Loipart jätti syyttäjän mukaan kirjaamatta kirjanpitoonsa maksamiaan palkkoja yhteensä yli 4,2 miljoonaa euroa. Työeläkemaksuja jätettiin syytteen mukaan maksamatta yli 625 000 euroa.

Syyttäjä vaatii syytetyille vähintään 3,5 vuotta ehdotonta vankeutta. Syytettä käsitellään Satakunnan käräjäoikeudessa.