1. yle.fi
  2. Uutiset

Selvitys: Rannikon lohta voi syödä huoletta

Ammattikalastajien aloitteesta tehdyn selvityksen mukaan lohikannat ovat kestävällä pohjalla Suomenlahden rannikolla. Rysäkalastus saattaisi jo nyt täyttää MSC-sertifikaatin edellytykset. Kaupat ovat epäröineet uhanalaisten kalalajien myyntiä.

Kotimaan uutiset
Kaloja kylmätiskissä.
YLE / Derrick Frilund

Suomenlahden rannikon kalakannat ovat uuden selvityksen mukaan kestävällä pohjalla.

Etelä-Suomen Kalatalousryhmä ESKO teetti selvityksen kalakannoista ammattikalastajien aloitteesta. Selvityksestä käy ilmi, että istutettujen lohien kalastus ei heikennä luonnonlohikantoja.

Suurin osa saaliista on istutettuja lohia. Saaliissa ei havaittu uhanalaisten luonnonlohikantojen lohia.

Lisäksi kansainvälinen merentutkimusneuvosto katsoo, että Suomenlahdella nykyisen suuruinen lohenkalastus ei vaaranna lohikantojen elpymistä.

MSC-sertifikaatti tulee kalliiksi

Keskeiset kaupat eli Kesko ja S-ryhmä ovat arastelleet kalan ottamista myyntiin, kun lajeja on luokiteltu uhanalaisiksi. Kalastajat toivovat, että selvitys vakuuttaisi kaupan toimijat.

– Nyt kuluttajat voivat turvallisesti ostaa lohta ja muuta kalaa tietäen, etteivät he osta uhanalaista kalaa vaan kanta on hyvällä pohjalla, sanoo projektipäällikkö Esko Taanila Etelä-Suomen Kalatalousryhmä ESKOsta.

Rysäkalastus saattaisi selvityksen perusteella täyttää MSC-sertifikaatin edellytykset jo nyt. Kalatalousryhmä kuitenkin epäröi sertifioinnin hankkimista, koska se tulee kalliiksi. Neuvottelut kaupan alan edustajien kanssa antavat suuntaa sille, tarvitseeko sertifiointia hakea.

– Jos kauppa edellyttää sertifiointia, harkitsemme sitä vahvasti. Olennaista on tieto, että Suomenlahden lohta ja siikaa ja muitakin kaloja voi ottaa hyvin myyntiin. Jos sertifointiin mennään, se edellyttää muitakin rahoittajatahoja kuin ammattikalastajat, Taanila sanoo.

Verkkokalastus ongelmallista

Perinteinen verkkokalastus ei selvityksen mukaan ehkä saavuta MSC-tasoa, koska verkoista ei aina voida vapauttaa ei-toivottuja kaloja elävinä ja vahingoittumattomina.

Selvitys arvioi Suomenlahden ahvenen, hauen, kuhan, lohen, siian ja särkikalojen kalastuksen kestävyyttä MSC-kriteeristön näkökulmasta.

Myös Suomenlahden vaellussiikasaalis perustuu valtaosin istutuksiin. Suurimmat uhat vaellussiian luonnossa lisääntymiselle ovat jokien vaellusesteet ja kutualueiden liettyminen. Siikakalastuksen MSC-arviointi vaatii todennäköisesti lisäselvityksiä.

MSC-ympäristösertifikaatti on yksi tunnetuimmista kalastuksen ympäristön kestävyyttä mittaavista järjestelmistä. Maailmalla on jo yli 200 kalastuksen MSC-sertifikaattia, Suomessa ei vielä yhtään.

WWF: Hyödyllinen selvitys

Maailman luonnonsäätiö WWF pitää valmistunutta selvitystä erittäin hyödyllisenä tulevaisuutta ajatellen.

– Siikakannoista ja verkkokalastuksen vaikutuksesta meritaimeniin kaivataan vielä lisää tutkittua tietoa, sanoo WWF:n suojeluasiantuntija Matti Ovaska.

WWF on eri mieltä työryhmän muiden jäsenten kanssa lohenkalastuksen kiintiöiden säätelystä.

– Nykyinen kiintiösääntely ei toimi. Siinä ei huomioida riittävästi niitä lohikantoja, jotka voitaisiin palauttaa luonnonmukaisiksi. Kiintiöpäätöksissä ei myöskään ole noudatettu tutkijoiden suosituksia, Ovaska sanoo.

Lue seuraavaksi