Stockmann ei aio lähteä Bangladeshista

Stockmann uskoo vaatetehtaiden työolojen parantamiseen valvontaa ja yhteistyötä kehittämällä. Tarkastuksista huolimatta kaikissa tehtaissa ei noudateta sovittuja pelisääntöjä.

Kuva: Yle

Stockmannin viestintäpäällikön Nora Malinin mukaan yhtiö aikoo jatkaa vaatteiden teettämistä Bangladeshissa.

Ylen MOT-ohjelma kertoi maanantaina Lindexin vaatetehtaan ompelijoiden surkeista työoloista Bangladeshissa. Lindex kuuluu Stockmann-konserniin.

Stockmann alkaa nyt selvittää MOT:n tarkasteleman vaatetehtaan työoloja. Viestintäpäällikkö Malinin mukaan tutkinnassa edetään hienovaraisesti, jotta ohjelmassa mukana olleille työntekijöille ei aiheudu ongelmia.

Malinin mukaan Stockmann uskoo työolojen parantamiseen Bangladeshissa.

– Mielestämme ei olisi eettisesti vastuullista, että lähtisimme maasta, kun ilmenee epäkohtia. Päinvastoin uskomme, että pääsemme työntekijöiden ja Bangladeshin yhteiskunnan kannalta parempaan lopputulokseen, kun teemme työtä yhdessä ja pyrimme kehittämään olosuhteita.

Malinin mukaan tekstiiliteollisuus on ollut avainasemassa köyhyyden vähentämisessä Bangladeshissa. Hän uskoo, että ala on elintärkeä Bangladeshille myös tulevaisuudessa.

Sääntöjä ei aina noudateta

Kaikkien Stockmannille Bangladeshissa vaatteita valmistavien tehtaiden pitää täyttää samat, muun muassa työturvallisuutta ja työoloja koskevat vaatimukset.

Malin painottaa tehtailla tehtävien tarkastusten merkitystä. Hänen mukaansa Stockmann teki viime vuonna kaikissa tuotantomaissaan yhteensä 350 rakennusturvallisuus- ja palotarkastusta. Bangladeshissa kaikki 30 Stockmannin tuotteita valmistavaa tehdasta tarkastettiin. Tarkastukset jatkuvat myös tänä vuonna.

Malin uskoo, että työntekijöiden kertomukset huonoista työoloista johtuvat siitä, ettei kaikkia sovittuja periaatteita ole noudatettu. Hänen mukaansa tehtaiden johtajat ovat keskeisessä asemassa vaatimusten noudattamisessa.

– Meidän täytyy lisätä valvontaa ja lainsäädäntöä, jotta hankintaketjussa mukana olevat noudattavat samoja pelisääntöjä.

Malinin mukaan yhteistyön avulla pyritään muun muassa välttämään kiirettä ja ylitöitä tehtailla.

– Toivon, että pelisääntöjä ei rikota tarkoituksella, mutta teemme tarkastuksia varmistaaksemme, että asiat hoidetaan niin kuin on sovittu.

Uutista korjattu 15.4. kello 02:25. Toisin kuin uutisessa aiemmin kerrottiin, tehdyt 350 turvatarkastusta koskivat Stockmannin kaikkia tuotantomaita, eivät vain Bangladeshia.