Viron pääministeri: Viro tarvittaessa valmis talouspakotteisiin Venäjää vastaan

Viro kannattaa Venäjään kohdistuvia laajoja talouspakotteita, mikäli Ukrainan kriisi niitä vaatii. Suomessa vieraileva Viron pääministeri Taavi Rõivas myöntää, että pakotteista olisi haittaa myös Viron taloudelle.

Ulkomaat
Viron pääministeri Taavi Rõivas ja Suomen pääministeri Jyrki Katainen lehdistötilaisuudessa Kesärannassa.
Viron pääministeri Taavi Rõivas ja Suomen pääministeri Jyrki Katainen lehdistötilaisuudessa Kesärannassa, Helsingissä, 15. huhtikuuta.Markku Ulander / Lehtikuva

Viron pääministeri Taavi Rõivas sanoo, että talouspakotteet Venäjää vastaan tuntuisivat myös Viron taloudessa, mutta turvallisuudella ei ole hintaa.

– Tietysti sen tuntee kaikkialla Euroopassa, mutta toisaalta Viro ei epäröi, jos askelia tarvitaan. Me ymmärrämme, että sen tuntee myös meillä, mutta turvallisuus on jotain, millä ei ole hintaa, Taavi Rõivas sanoi.

– Jos Putin ei pysähdy, jos hän ottaa seuraavia askeleita Ukrainan itsenäisyyttä vastaan, silloin varmaan tulevat myös Euroopan unionin sanktiot.

Viron ja Suomen pääministerit pohtivat tapaamisessaan Ukrainan kriisiä ja EU:n suhtautumista tilanteeseen. Pääministerit korostivat EU:n yhtenäisyyden tärkeyttä.

Suomen pääministeri Jyrki Katainen sanoi, että on vaikea tässä vaiheessa arvioida, missä vaiheessa EU joutuisi ottamaan käyttöön niin sanotut kolmannen vaiheen pakotteet eli kauppapakotteet Venäjää vastaan.

– Kynnystä kolmannen portaan laukeamiseen, sitä ei voi oikeastaan etukäteen määritellä, Katainen sanoi.

– Viimeistään sotilaallinen interventio Itä-Ukrainan kaupunkeihin sen laukaisisi, mutta niin kuin nyt on nähty, niin sotilaallisen intervention määrittely ei ole aivan yksioikoista tai yksinkertaista, Krimin esimerkki sen osoitti.

EU:n ulkoministerit päättivät maanantaina laajentaa listaa tahoista, joihin kohdistuu matkustuskieltoja ja varojen jäädyttämisiä EU:n alueella. Katainen toivoi, että talouspakotteisiin Venäjää vastaan ei jouduttaisi.

– Pakotteita toivon mukaan ei tarvitse käyttää, mutta jos niitä käytetään, niin niissä täytyy olla yhtenäinen linja ja asteittain edetä kohdennettujen toimenpiteiden kautta, pääministeri Jyrki Katainen sanoi.

Rõivas: kriisi vaikuttaa koko Euroopan turvallisuuteen

Pääministeri Rõivas sanoi Ukrainan kriisin vaikuttaneen koko Euroopan turvallisuustilanteeseen. Toisaalta Rõivas korosti, että EU:n jäseninä Suomi ja Viro sekä Viro myös Naton jäsenenä eivät ole yksin.

– Me tunnemme itsemme paljon turvallisemmiksi kuin monet muut kansat, koska semmoiselle hetkellä on hyvä, kun sinulla on läheisiä ystäviä ja läheisiä liittolaisia, Rõivas sanoi.

Sotilasliitto Nato on viime aikoina lisännyt Baltian maiden ilmavalvonnan vahvuutta.

– Tietysti Naton näkyvyys ei pelkästään Virossa vaan myös meidän alueellamme on tärkeä ja sen pitää nousta. Olen ihan varma, että se nouseekin, Viron pääministeri sanoo.

Rõivas sanoi, että Viro tukee Suomen jäsenyyttä Natossa, jos Suomi jäsenyyttä päättää hakea. Viron pääministeri kuitenkin korosti, että mahdollinen päätös Natoon liittymisestä on Suomen kansan oma asia.

Baltian maissa on suuret venäläisvähemmistöt, mikä ajoittain on herättänyt pelkoja, että Venäjä voisi käyttää venäläisväestöä vipuvartena Baltian hallitusten painostamiseen. Viron pääministeri katsoo, että Ukrainan tilanteeseen ei voi vetää suoria rinnastuksia.

– Venäjänkielisten virolaisten tai Virossa asuvien venäläisten ajatukset politiikasta voivat olla jossain kysymyksissä vähän toisenlaiset, mutta ei siinä ole niin isoa eroa, että näkisimme paralleeleja Ukrainan kanssa, Rõivas rauhoittelee.

Virossa on esitetty ajatuksia, että maahan pitäisi perustaa venäjänkielinen televisiokanava torjumaan Venäjän valtiollisen median vaikutusta.

Pääministeri Rõivas sanoi, että idea on kiinnostava mutta kanavan ei pitäisi olla mikään hallituksen tiedotuskanava.

– Meitä tietysti huolestuttaa se, että suuri osa venäjänkielisestä mediasta ei ole sellaista, mitä Suomen ja Viron mediassa pidetään vapaana mediana.

Kriisi lisää painoa energiapolitiikkaan

Sekä Suomi että Viro ovat varsin riippuvaisia Venäjältä tuodusta maakaasusta. Pääministeri Katainen uskoi, että Ukrainan kriisi on tuonut lisää painokkuutta nesteytetyn maakaasun terminaalin rakentamishankkeeseen.

Katainen piti maiden kannalta positiivisena sitä, että EU-komissio ajaa hyvin voimakkaasti alueellista LNG-terminaalia ja Baltic Connector -kaasuputkea Suomen ja Viron välille.

– Erityisesti tämä Ukrainan kriisi on vahvistanut meidän pyrkimyksiämme mutta myös komission tahtoa investoida myös EU-rahoja varsin merkittävällä tavalla tähän hankkeeseen.

Katainen arvioi, että päätöksiä terminaalin ja kaasuputken rakentamisesta pitää tehdä komissiossa ennen kesää tai viimeistään ennen komission vaihtumista.

– Suomen kohdalla kaasuntoimitukset Venäjältä ovat toimineet aina hyvin, meillä ei ole mitään ongelmaa, mutta olennaista on saada aikaan markkinat, jolloin ostaja voi kilpailuttaa myös hintaa ja tietysti energiaturvallisuuden kannalta on hyvä, että on muitakin kuin yksi kaasuntoimitusreitti.