Kilpailuvirasto haluaa kilpailua taksiliikenteeseen

Taksien määrää säännellään nykyisin monin tavoin.

talous
Takseja jonossa.
Yle

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on tehnyt aloitteen liikenne- ja viestintäministeriölle taksilainsäädännön uudistamiseksi. Viraston mukaan kuluttajien valintamahdollisuuksia on lisättävä ja siksi olisi luovuttava tarveharkintaan perustuvasta taksilupien sääntelystä.

Alalle pääsy olisi kuitenkin edelleen luvanvaraista, ja taksinkuljettajien ammattipätevyyttä ja taksipalvelujen laatua valvottaisiin myös jatkossa.

Myös taksiliikenteen kuluttajahintojen sääntelyä pitäisi KKV:n mielestä arvioida uudelleen. Esimerkiksi Ruotsissa vapaan hinnoittelun vuoksi taksikyydin lopullinen hinta on noussut joissain tapauksissa yllättävän korkeaksi.

KKV korostaa, että asiakkaan on tiedettävä hinnan määräytymisen perusteet ennen taksimatkan alkamista. Hinnoittelun pitää olla kohtuullista koko maassa ja erilaisissa olosuhteissa.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto esittää myös, että taksiliikennelakia muutettaisiin niin, että minkä tahansa paikkakunnan auto saisi tietyin edellytyksin jäädä odottamaan kyytiä minkä tahansa paikkakunnan taksiasemalle. Lisäksi taksiyrittäjien pitäisi voida tarjota autojaan läheisten kuntien kilpailutuksiin.