Perinteinen arkipäivistä koostuva työviikko on melko harvinainen

Vain joka kolmas palkansaaja työskentee joka arkipäivä aamusta iltapäivään. Työllisistä 40 prosenttia tekee iltatöitä.

Kotimaa

Normaaliksi mielletty yhdeksästä viiteen -arkipäivistä koostuva työviikko ei sittenkään ole kovinkaan normaali. Tilastokeskuksen ajankäyttötutkimukesta selviää, että vain noin 30 prosenttia palkansaajista työskentelee ainoastaan arkipäivisin.

Ilta-, yö- ja viikonlopputyöt ovat tehneet "normaalista" työviikosta harvinaisen. Jopa 40 prosenttia työllisistä työskenteli joskus iltaisin, eli kello 18 jälkeen. Öisin, eli kello 23 ja aamukuuden välillä, töitä teki 13 prosenttia työllisistä. Viikonloppuisin työssä kävi 30 prosenttia työllisistä.

Vaikka työajat ovat monipuolisia, normaali työviikko on yhä viisipäiväinen. Noin puolet tutkimukseen vastanneista työskenteli viitenä päivänä viikossa. Noin kymmenen prosenttia työskenteli kuutena päivänä viikossa ja kahdeksan prosenttia työskenteli viikon jokaisena päivänä.

Pitkät työviikot ovat tuttuja etenkin yrittäjille, joista vajaa kolmannes työskenteli kaikkina viikonpäivinä. Palkansaajapuolella ilman vapaapäiviä työskenteli useimmin ylemmät toimihenkilöt.

Miesten työviikko oli kaikissa sosioekonomisissa ryhmissä pidempi kuin naisten. Miehet työskentelivät keskimäärin 38 tuntia, kun naisille työtunteja kertyi viikossa keskimäärin 32.

Etenkin alle kouluikäisten lasten isät viihtyivät töissä. Myös yli 44-vuotiaat parisuhteessa elävät miehet, joilla ei ollut lapsia huollettavanaan, tekivät pitkää työviikkoa. Pienten lasten äidit puolestaan tekivät lyhyempää työviikkoa.

Viikkopäiväkirjan avulla suoritettuun tutkimukseen vastasi 1 859 työssäkäyvää henkilöä.