Mitä mepit saivat aikaan?

Europarlamentti päättää kautensa Strasbourgissa torstaina. Kysyimme suomalaismeppien näkemyksiä työstään.

Eurovaalit 2014
EU-parlamentti koolla istuntosalissa.
Patrick Seger / EPA

1 Mikä on ollut suurin saavutuksenne europarlamentaarikkona?

2 Miten Euroopan Parlamentti on osannut käyttää lisääntynyttä valtaansa?

Lissabonin sopimus 2009 lisäsi europarlamentin valtaa. Suurimman osan päätöksistä tekevät komission esityksestä parlamentti ja jäsenmaiden ministereistä koostuva neuvosto yhdessä.

Tarja Cronberg, vihr.

1 Olin tekemässä EU:n nuorisotakuuta. EU tukee, että nuoret pääsisivät neljän kuukauden sisällä töihin, harjoitteluun tai koulutukseen.

Tarja Cronberg.

Aseistariisunnassa parlamentti hyväksyi julkilausuman, joka torjuu robottiaseet ja sotilaslennokit. Parlamentissa on puhuttu ydinaseettomasta maailmasta, aseviennistä otettu yhteinen kanta, jossa olin mukana.

2 Itse olen tehnyt työtä ulkopolitiikassa ja turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa. Siellä ei ole konkreettista valtaa. Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka on pikemminkin ottanut askelia taaksepäin. Jäsenmaat ottaneet valtaa takaisin ja on vaikea saada yhteisiä kantoja ja sopimuksia.

Sari Essayah, krist.

1 Yhtenäisen sepa-maksualueen aikaansaaminen. 1.8. joka puolella Eurooppaa kotimaisen maksun on oltava samanlainen kuin ulkomainen maksu eli pankit eivät voi veloittaa siitä yhtään enempää. Tämä merkitsee Euroopan taloudelle kymmenien miljardien eurojen säästöä vuosittain.

Sari Essayah.
Yle

2 On ollut tilanteita, joissa parlamentti on halunnut näpäytellä neuvostoa. Esimerkiksi neuvotteluja rahoituskehyksistä parlamentti on välillä pitkittänyt ja halunnut omia asioita läpi.

Rahoituskriisiin liittyen ns. sixpack-lainsäädännössä parlamentti sai aikaan sen, että suuret jäsenmaat eivät voi luistaa kasvu- ja vakaussopimuksesta ilman seurauksia.

Mukaan tullut maatalousuudistus meni sopuisasti.

Satu Hassi, vihr.

1 Olen ollut saattamassa EU:n ilmastopolitiikkaa kunnianhimoisempaan suuntaan.

Satu Hassi.

Lainsäädäntöpuolella asetus, joka kieltää laittomasti hakatun puutavaran ja siitä tehtyjen tuotteiden myynnin eli ns. timber-asetus.

Laivaliikenteen rikkidirektiivin osalta sain nopeutettua aikataulua, jolla Etelä-Euroopan mailta vaaditaan siirtymistä vähärikkiseen polttoaineen käyttöön.

_2_Parlamentti käyttää tiukasti valtaa lainsäädäntöasioissa, ei ole ollut kumileimasin. Ministerineuvostojen kanssa syntynyt vääntöä useasti.

Liisa Jaakonsaari, sdp

1 Olen ollut nostamassa arktista politiikkaa EU:n käsittelyyn: ajanut arktista informaatiokeskusta Rovaniemelle ja neuvotellut rahoitusta Euroopan Investointipankista.

Olen Kazakstanin ja EU:n kauppasopimuksen raportoija. Olemme nostaneet ihmisoikeuksia kaupan rinnalle, ja sen ansiosta henkilöitä on vapautettu vankilasta.

Liisa Jaakonsaari.

2 Talouskriisin takia neuvosto on päässyt käyttämään enemmän valtaa.

Aika paljon on ollut yhteenottoja: joko neuvosto on ollut jääräpää tai parlamentti. Silloin asiat pitkittyvät.

Parlamentti ja komissio ajavat enemmän eurooppalaisia ratkaisuja, kun taas neuvostossa kukin jäsenmaa ajaa enemmän omaa asiaansa. Jos joka paikassa ajettaisiin kansallisia etuja, yhteisestä politiikasta ei tulisi mitään.

Anneli Jäätteenmäki, kesk.

1 Toimin keskustaliberaaliryhmän varapuheenjohtajana ja siinä olen saanut vaikuttaa jo alkuvaiheessa kaikkia suomalaisia koskeviin asioihin.

Minun sydäntäni lähellä ovat olleet ruuan alkuperämerkinnät ja tuotemerkinnät.

Anneli Jäättenmäki.

2 Esimerkiksi maatalouspaketti parani parlamentin käsittelyssä siitä, mitä komissio esitti. Kansalaisten ääni tulee paremmin kuulluksi ja myös näkyviin, koska neuvostossahan päätöksenteko on täysin pimennossa. Täällä nähdään, miten äänestetään. Moniin komission esityksiin on tullut parlamentissa parannuksia.

Asioiden käsittely pitkittyy.

Ministerit ja komissaarit eivät pidä siitä, että heidän esityksiään muutetaan, mutta jos ne ovat huonoja, pitäähän niitä parlamentissa yrittää saada paremmaksi. Luulen, että kansalaiset ovat tyytyväisempiä.

Eija-Riitta Korhola, kok.

1 Osasin ennustaa päästökaupan seurauksia: EU on kasvattanut omia päästöjään, mutta siirtää ne muualle.

Taloudellisilta vaikutuksiltaan suurin päätös, johon vaikutin, oli EU:n ulkopuolisten maiden rajaaminen pois lentoliikenteen päästökaupan piiristä vuoteen 2017 asti.

Eija-Riitta Korhola.
Eija-Riitta Korholawww.korhola.com

Dataroaming-asiassa vastasin sisämarkkinavaliokunnan kannasta.

2 Mielestäni parlamentilla on liikaa valtaa suhteessa olemattomaan vastuuseen. Tämä talo ei joudu koskaan miettimään tosissaan, miten haaveilumme toteutetaan käytännössä.

Työ on raakaa taistelua järkevän lainsäädännön eteen, ei Suomen edustamista.

Riikka Pakarinen, kesk.

1 Aluekehitysrahoista päätettässä 320:aa miljardia euroa oli jakamassa viisi raportoijaa. Olin yksi näistä viidestä. Tähtäsinkin raportoijan tehtävään.

Riikka Pakarinen.

Minulla oli tärkeä rooli myös maatalouspolitiikan uudistamisessa.

2 Parlamentti on pitänyt hyvin kiinni vallastaan. Maatalous- ja aluepolitiikka tulivat uusina yhteispäätösmenettelyyn. Parlamenttia kuunneltiin. Esimerkiksi rahoituskehysneuvotteluissa parlamentti oli tiukkana.

Sirpa Pietikäinen, kok.

1 Kun on aktiivinen monissa kysymyksissä ja tekee monia mietintöjä, on vaikea asettaa rinnakkain, onko markkinaväärinkäytösten estäminen tärkeämpi asia kuin parempi tuotevalvonta Euroopassa. Onko tärkeämpää pitää huolta veronkierron estämisestä esimerkiksi pelisäännöistä, joilla luodaan parempi tietosuoja sijoitushyödykkeisiin.

Sirpa Pietikäinen.

Jos suojelee tonnikaloja, se on tonnikalojen mielestä varmaan tärkeämpää kuin pankkivalvonta.

Markkinaväärinkäytösten estämisessä olin pääneuvottleija

Varmaan sisämarkkinoiden kannalta tuotevalvonta on painavin asia.

2 Parlamentti on profiloitunut kansainvälisten sopimusten linjaajana.

Maatalouspolitiikassa - joka on uusi alue parlamentille - asetelmat ovat olleet niin tiukkoja, että hirveitä muutoksia ei ole tapahtunut.

Pidän instituutioiden tasapainoa oikeana. Toinen kysymys on se, mistä emme päätä vielä yhdessä. Esimerkiksi veronkiertoon ei voida puuttua, kun se on vain hallitusten välistä päätöksentekoa. Riittää, kun yksi jäsenmaa sanoo, että me emme halua tätä lainsäädäntöä. Verotus ja sosiaalikysymykset pitäisi nekin tuoda ihan normaaliin lainsäädäntöjärjestykseen.

Mitro Repo, SDP

1 Minä sain olla kuluttajansuojavaliokunnassa. Siellä lupakseni mukaan olen yrittänyt pitää huolta nimenomaan haavoittuneimmista kuluttajista. Koulutukseni kannalta oli kenties onnekasta, että tuli Kreikan ja Kyproksen ja nyt Ukrainan kriisit, jossa minulla on luonnostaan tietotaitoa. Tarkoitan kulttuuria; kreikkalaisen ja venäläisen mielenmaiseman hahmottamista. Se on oleellinen osa politiikkaa.

Mitro Repo.

Politiikka ei ole vain pintakiitoa, vaan kun mennään syihin syviin, se on filosofiaa, kulttuuritietoa, ihmistuntemusta. Diplomatian puutehan on aiheuttanut tämän Ukrainan kriisin. Minulla on yksi mietintö ja useita varjomietintöjä.

2 Parlamentin valta näkyy ja kuuluu ja sen ovat huomanneet myös lobbarit.

Petri Sarvamaa, kok.

1 Isossa ryhmässä kuten EPP pystyy vaikuttamaan.

Maatalousvaliokunnassa Etelä-Suomen 141 artiklalle jatkoaika oli MTK:n mielestä maatalouspolitiikan ilmaveivi. Muita saavutuksia ovat olleet esimerkiksi turvemaiden kyntökiellon kumoaminen ja suomalaisrekkojen kokorajoitusten torjuminen liikennevaliokunnassa.

Petri Sarvamaa.

2 Parlamentti on ottanut Lissabonin sopimuksen tuomaa valta käyttöön kohtuullisesti. Talouskriisi on haitannut vallankäytön todellista testaamista. Nyt kun yhdestä kriisistä on kainalokepeillä vaivoin selvitty, tulee toinen, Ukrainan kriisi.

Parlamentti oli ensi kertaa päättämässä maatalouspolitiikasta.

Hannu Takkula, kesk.

1 Olen ollut liberaalidemokraattisen ryhmän koordinaattori ja vaikuttamassa valiokunnassa kahteen tärkeään hankkeeseen.

Erasmus plus -vaihto-ohjelma. Viime ohjelmakaudelle ohjelmassa oli noin 7,6 miljardia euroa ja nyt saatiin kasvatettua summa 14,7 miljardiin euroon. Jo satatuhatta suomalaisnuorta on saanut osallistua tähän ohjelmaan. Ohjelmalla on pystytty nostamaan Euroopan koulutustasoa.

Hannu Takkula.

Toinen on Horisontti 2020, uusi eurooppalainen tutkimusohjelma. Sen kautta tulee Suomeen yli sata miljoonaa euroa tutkimusrahaa vuosittain.

Taistelin myös sen puolesta, että Suomi sai säilyttää rahapelimonopoliin, jonka kautta tuetaan hyviä toimintoja.

2 Itse olen sitä mieltä, että parlamentille ei olisi pitänyt antaa lisää valtaa, äänestin sitä vastaan. Parlamentin pitäisi keskittyä ydintehtäviin eli sisämarkkinoihin ja arvoyhteisönä olemiseen.

Alkuun oli ongelmia tiedostaa, mitä Lissabonin sopimus oikein tarkoittaa. Parlamentti ei ole mitenkään marssinut muiden yli.

Sampo Terho, PS

1 Meidän perussuomalaisten suurin saavutus on, että olemme tuoneet Suomen keskusteluun kriittisen näkökulman EU-keskusteluun. Esimerkiksi liittovaltiosta ei puhuttu Suomessa lainkaan ennen kuin perussuomalaiset tulivat europarlamenttiin.

Sampo Terho.

Olen osallistunut äänestyksiin suomalaismepeistä kaikkein ahkerimmin. Olen tehnyt 3 mietintöä, yhden lausunnon ja lukuisia varjoraportointeja.

Yksikään ei ole sellainen, jota voisi sanoa yksin saavutetuksi asiaksi, vaan kaikki tehdään valtavan koneiston keskellä yhdessä muiden kanssa.

2 Parlamentti on käyttänyt valtaa hyvin runsaasti kuluneella vaalikaudella, mutta valitettavasti eri tavalla kuin me EU-kriitikot olisimme toivoneet. Parlamentti on edistänyt monin tavoin EU:n liittovaltiokehitystä. Ainoa hyvä asia tällä vaalikaudella on EU:n budjetin jäädyttäminen tulevalle rahoituskehykselle. Siinäkin parlamentti venkoili vastaan.

Nils Torvalds, RKP

1 Äänestimme metsän raaka-aineen biopolttoaineiden ottamisesta toisen ja kolmannen polven uusiutuviin polttoaineisiin. Alkuperäinen esitys olisi ollut Suomelle huono.

Nils Torvalds.

Sain läpi kaksi lisäystä ja kolme poistoa. Suuressa salissa voitimme äänestyksen 30 äänellä. Yksittäisissä tapauksissa meppi voi vaikuttaa, kun uskaltaa tapella esitystensä puolesta.

2 Parlamentissa vieläkin näkyy, että me olemme tottumattomia käyttämään valtaa.

Poliitikolle on tunnusomaista, että hän haluaa oman puumerkkinsä näkyviin.

Se johtaa esittämään lisäyksiä, jotka ovat mikro-ohjausta.

Meidän pitäisi aina puolustaa päätösten läheisyys- ja suhteellisuusperiaatteita. Näitä periaatteita varmasti rikomme joka toinen päivä.