Taksiliitto vastustaa aloitetta taksilainsäädännön uudistamisesta - "naftaliinista kaivettu esitys"

Taksilikennettä koskevaa lainsäädäntöä on haluttu muuttaa aiemminkin. Esimerkiksi vuonna 2001 Helsingin Kauppakamari ehdotti, että taksiliikenteen kilpailua voisi vapauttaa.

talous

Taksialan etujärjestö Taksiliitto tyrmää kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) tekemän aloitteen taksilainsääsännön uudistamiseksi. Liikenne- ja viestintäministeriölle tekemässään aloitteessa KKV esittää, että tarveharkintaan perustuvasta taksilupien enimmäismäärän sääntelystä tulisi luopua.

Alalle pääsy olisi kuitenkin edelleen luvanvaraista.

– Tämä on vanha esitys, joka kaivetaan naftaliinista aika ajoin, sanoo Taksiliiton toimitusjohtaja Lauri Säynäjoki.

– Emme usko, että tämän seurauksena taksien hinnat halpenisivat tai saatavuus paranisi.

Säynäjoen mukaan jo tällä hetkellä Suomessa on Pohjoismaiden halvimmat taksihinnat.

Jos taksilainsäädäntöä uudistettaisiin, vaarana voisi olla, että huonosti kannattavina kellonaikoina tai harvaan asutuilla alueilla taksin saaminen voisi vaikeutua, Säynäjoki katsoo.