1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. terveys

Kätilöt: Nettikeskustelut ruokkivat synnytyspelkoja – liikaa kauhukertomuksia

Synnytysvalmennuksen vähentäminen on lisännyt synnytyspelkoja. Tätä mieltä on moni Yle Uutisten tekemään kyselyyn vastannut kätilö. Viime vuosina yleistynyt nettivalmennus toimii kätilöiden mielestä hyvänä lisänä, mutta monet synnyttäjät lukevat netistä liikaa kauhukertomuksia.

terveys
Kaaviokuva kätilöiden suhtautumisesta synnytysvalmennuksen määrään.

Synnytysvalmennuksen määrä ja taso saavat kätilöiltä enemmän risuja kuin ruusuja. 67 prosenttia Yle Uutisten tekemään kyselyyn vastanneista kätilöistä on sitä mieltä, että synnytysvalmennusta annetaan nykyään liian vähän. Vastaajista vain 23 prosenttia on sen määrään tyytyväinen.

Synnytysvalmennuksen vähentymisestä omalla työpaikallaan tai alueellaan kertoi liki puolet eli 48 prosenttia vastaajista.

Kysely lähetettiin Kätilöliiton kautta paikallisyhdistysten jäsenille ja siihen vastasi 48 kätilöä eri puolilta Suomea.

Valmennuksen vähentyminen on monen vastaajan mukaan ollut omiaan lisäämään synnytyspelkoja.

Sitatti
Sitatti
Sitaatti

Muutaman vastaajan mielestä pelot johtuvat lähinnä siitä, että nykyään synnyttäjät ovat herkempiä kuin aikaisemmin. Jo pelkästään asioista puhuminen niiden oikeilla nimillä saa aikaan ahdistusta ja pelkoa.

Perheet ovat eriarvoisessa asemassa

Perheille annettavan synnytysvalmennuksen määrä vaihtelee rajusti eri puolilla Suomea. Monissa sairaaloissa synnytysvalmennus tarkoittaa yhtä massaluentoa, ja esimerkiksi synnytyssaleihin tutustuminen on jätetty kokonaan pois.

Hyviäkin esimerkkejä on; kyselyn perusteella esimerkiksi Kainuussa on tehty paljon työtä valmennuksen eteen.

Vuonna 2008 voimaan tuleen asetuksen mukaan synnytysvalmennus on osa perhevalmennusta, jonka järjestäminen on kuntien ja neuvoloiden vastuulla. Parhaimmillaan valmennus on synnytyssairaaloiden ja neuvoloiden, kätilöiden ja terveydenhoitajien tekemää moniammatillista yhteistyötä.

Kyselyn perusteella näyttää kuitenkin siltä, että neuvoloiden antaman perhevalmennuksen laajuus ja taso vaihtelevat paljon, mikä pistää perheet eriarvoiseen asemaan.

Kyselyyn vastanneet kätilöt ovat huolissaan synnyttäjien epätasa-arvoisesta kohtelusta.

Sitaatti.
Sitaatti

Netti on tätä päivää – hyvässä ja pahassa

Valmennusta viedään paljon nettiin. Kätilöt katsovat yleisesti, että netti on ”tätä päivää” ja monelle nuorelle äidille luonteva paikka hakea tietoa. Nettivalmennus on monen vastaajan mielestä parhaimmillaan hyvä lisä henkilökohtaiselle valmennukselle.

Netin hyviä puolia ovat vapaus aikatauluista sekä mahdollisuus kerrata ja palata asioihin. Nettivalmennukseen liittyy kätilöiden mielestä kuitenkin iso väärinymmärryksen mahdollisuus.

Kätilöjen yleinen kokemus on, että netin keskustelupalstat monesti myös ruokkivat synnytyspelkoja. Yksi vastaajista tunnustaa jopa kieltävänsä netin käytön odottavilta perheiltä.

Sitaatti.
Sitaatti.
Sitaatti.

Monen kätilön mielestä nettivalmennusta pitäisikin kehittää. Kätilöt ehdottavat nettivalmennukseen mahdollisuutta keskustelun käymiseen ja kysymysten esittämiseen – mutta vastausten pitäisi tulla asiantuntijoilta.

Parempi valmennus toisi säästöjä?

Useat kyselyyn vastanneet uskovat, että parempi valmentaminen voisi helpottaa synnytyssalien ruuhkaa ja tuoda säästöjä. Kun synnytyksen kulusta tiedetään liian vähän, hallinnan tunnetta ei synny ja äidistä tulee aktiivisen synnyttäjän sijasta passiivinen potilas.

Sitaatti.
Sitaatti
Sitaatti.

Hyvä synnytysvalmennus valmentaisi myös tulevaan vanhemmuuteen ja vauvan perheeseen tuomiin haasteisiin.

Sitaatti

Jutun lainaukset ovat kyselyyn vastanneiden kätilöiden kommentteja.

Lue seuraavaksi