Suomi EU-oikeuteen energiatehokkuuspuutteiden vuoksi - "Kyse on Ahvenanmaasta"

Komissio esittää Suomelle yli 19 000 euron päiväsakkoa. Energiatehokkuusdirektiivi piti panna täytäntöön jo liki kaksi vuotta sitten. Ympäristöministeriön mukaan kyse on puutteista Ahvenanmaan toimissa.

politiikka

Euroopan komissio haastaa Suomen ja Belgian EU-tuomioistuimeen, koska maat eivät ole toteuttaneet rakennusten energiatehokkuusdirektiiviä. Se piti panna täytäntöön 9. heinäkuuta 2012 mennessä. Komissio esittää Suomelle runsaan 19 000 euron päiväsakkoa. Sakon määrän päättää tuomioistuin, jos se antaa esitetyn tuomion. Päiväsakkoa on tällöin maksettava tuomion antopäivästä siihen asti, kun direktiivi on pantu kokonaan täytäntöön.

Rakennusneuvos Teppo Lehtinen ympäristöministeriöstä kommentoi, että kaikki voitava on tehty – Manner-Suomessa.

– Tämä koskee vain Ahvenanmaata, Lehtinen linjaa.

Komissio tarkastelee Suomea tietysti kokonaisuutena. Ahvenanmaan itsehallintolain mukaan muun muassa rakennus- ja kaavoitustoimen asiat kuuluvat maakunnan toimivaltaan.

EU:n energiakomissaari Günther Oettinger painottaa energiatehokkuuden olevan ratkaisevassa roolissa, jotta energiakustannukset pidetään kurissa ja ilmastonmuutosta hillitään. Rakennuksista, kuten niiden lämmityksestä ja viilennyksestä, johtuu 40 prosenttia EU:n energiankulutuksesta. Sitä on määrä vähentää 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä.

Komissio arvostelee Suomea muun muassa energiatehokkuustodistusten puutteista. Direktiivissä määritellään, että talon ostamista, vuokraamista ja rakentamista suunnittelevilla ihmisillä on oikeus saada tietoja talon energiatehokkuudesta. Direktiivillä on haluttu kannustaa lähes nollaenergiarakennusten rakentamiseen. Niissä on hyvä eristys, ne on suunnattu aurinkoon ja niiden lämmitys- ja viilennysjärjestelmät ovat energiatehokkaita. Vuoteen 2021 mennessä kaikkien uusien rakennusten olisi oltava liki nollaenergiarakennuksia.

Komissio voi Lissabonin sopimuksen myötä pyytää tuomioistuinta määräämään taloudellisia seurauksia jäsenvaltioille, jotka eivät määräajassa sisällytä EU-lainsäädäntöä kansalliseen lainsäädäntöönsä.