Simon suojelumetsän vanhin puusto jopa 200-vuotiasta

Valajanaavan yhteismetsä Simossa on tehnyt suojelusopimuksen 360 hehtaarin metsäalueesta. Kyseinen Koivurovan alue on tähän asti suurin METSO-ohjelmalla suojeltu metsäalue.

luonto
Auringonvalo siivilöityy kuusen- ja männynoksien läpi
Pentti Kallinen / Yle

Valajanaavan yhteismetsä Simossa on tehnyt suojelusopimuksen 360 hehtaarin metsäalueesta.

Kyseinen Koivurovan alue on tähän asti suurin METSO-ohjelmalla suojeltu metsäalue. Koivurovan alueelle on alustavasti suunniteltu luonnonhoitotöitä ja sitä aiotaan jatkossakin hyödyntää virkistyskäytössä ja metsästyksessä.

Suojellun kohteen luonto on monipuolinen ja se sisältää muun muassa runsaslahopuustoisia kangasmetsiä. Vanhin puusto alueella on lähes 200-vuotiasta, kertoo hoitokunnan puheenjohtaja Veijo Leinonen.

Metsästys ja marjastus säilyvät

– Koivurova on merkittävä virkistys- ja metsästysalue. METSOssa maanomistus säilyy maanomistajalla ja näin myös päätäntävalta esimerkiksi metsästyksestä jää omistajalle, sanoo Leinonen.

Suojelusta saadun verovapaan korvauksen yhteismetsä aikoo sijoittaa uusien kohteiden hankintaan.

Metso-ohjelmaan kuuluva EU-rahoitteinen suojeluhanke toimii Lounais-Lapissa vuoteen 2016 saakka.