Kuntalaisaloite Tampereella: Vapauttakaa Tammerkosken kuohut

Tampereen keskustaa halkoo Tammerkoski, jonka kuohut on padottu. Kuntalaisaloite haluaa, että kuohujen vapauttamisen mahdollisuus selvitetään. Asiantuntija arvioi, että toiveen toteutus voisi aiheuttaa pahoja tulvia.

Kuva: Petri Aaltonen / Yle

Tammerkosken kuohujen vapauttamiseen liittyvää selvitystä vaativan kuntalaisaloitteen taustalla ovat Villi vyöhyke ry sekä Mieluisa-kollektiivi.

Tampereen kaupungille jätetyn aloitteen taustalla on tulevaisuudenkuva Tammerkosken kuohujen vapauttamisesta. Tammerkoski halutaan valjastaa mieluummin virkistys-, imago- ja matkailukäyttöön kuin sähköntuotantoon.

Villi vyöhyke ja Mieluisa-kollektiivi pyytävätkin aloitteessaan selvittämään Tammerkosken virran vapauttamisen tekniset edellytykset sekä taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset. Tammerkoskesta voitaisiin aloitteentekijöiden mukaan tehdä maailmanlaajuisesti tunnettu maamerkki.

Toisaalla vedenpinta laskisi, toisaalla tulvia

Tammerkoskella on takanaan pitkä historia niin vesivoiman tuotannon kuin koko Tampereen synnynkin kannalta. Tammerkoskessa on tällä hetkellä neljä vesivoimalaitosta.

Jos säännöstely koskessa lopetettaisiin kokonaan, näkyisi se etenkin Näsijärvellä huomattavana vedenkorkeuden laskuna kesällä, arvioi ylitarkastaja Diar Isid Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Pyhäjärven puolella menetettäisiin tulvasuojeluhyöty, joka koskee myös koko Kokemäenjokea ympäristöineen. Säännöstelemättömyys aiheuttaisi pahoja tulvia muun muassa Kokemäenjoen keskiosalle sekä loppupäähän Ulvilan ja Porin seudulle.

– Jos ajatellaan tulvasuojelua, Näsijärven, Pyhäjärven ja Vanajaveden säännöstelyllä on se suurin vaikutus, lisää Diar Isid.