Ukrainan johto tarjoaa venäjänkielisille myönnytyksiä

Ukrainan presidentti ja pääministeri vetosivat voimakkaasti maan yhtenäisyyden puolesta. He molemmat olivat valmiit hyväksymään ainakin osittain venäläisen kansanosan vaatimukset.

Ulkomaat

Ukrainan johto on tehnyt sovintoesityksen maata repivään kiistaan. Esityksellä pyritään vastaamaan Ukrainan itäosassa asuvien venäjänkielisten vaatimuksiin.

Ukrainan väliaikainen presidentti Oleksandr Turtšynov ja pääministeri Arseni Jatsenjuk esiintyivät yhdessä televisiossa ja vetosivat voimakkaasti kansallisen yhtenäisyyden puolesta.

– Pyydämme kaikkia kansalaisia tarttumaan toisiaan kädestä, pidättymään radikaaleista teoista ja vihapuheesta, Turtšynov sanoi televisioesiintymisessään.

Molemmat valtiomiehet sanoivat kannattavansa perustuslain muuttamista siihen suuntaan, mitä venäjänkielinen väestönosa on vaatinut. Päätösvaltaa siirrettäisiin keskustasolta paikallisille neuvostoille ja venäjän kielelle annettaisiin erityisasema ja sitä tuettaisiin muillakin keinoilla.

Ukrainan nykyinenkin perustuslaki tunnustaa venäjänkielen aseman, mutta ukraina on silti maan ainoa virallinen kieli.

Turtšynov pahoitteli, ettei uusi perustuslakiluonnos saanut parlamentin yksimielistä kannatusta. Venäjänkielisiä edustava Ukrainan Alueiden puolue sanoo, etteivät ehdotukset riitä. Puolue haluaa venäjänkielelle tasa-arvoisen aseman ukrainankielen kanssa.

Turtšynov ja Jatsenjuk esittivät toiveen "yhtenäisestä Ukrainasta". Tämä muotoilu pitää sisällään lupauksen vallan desentralisaatiosta, mutta samalla epää maan jakautumisen liittovaltioksi, joka on ollut venäjänkielisten vaatimuslistalla.

Liittovaltiojärjestelmä johtaisi siihen, että Venäjä puuttuisi jatkuvasti Ukrainan asioihin ja lopulta maan täyteen jakautumiseen, maan johdossa pelätään.

Venäjän pysyvä edustaja Euroopan unionissa Vladimir Tshizov on pitänyt välttämättömänä, että Ukrainassa järjestetään kansanäänestys uudesta perustuslaista.

Lähteet: Reuters, Itar-Tass