1. yle.fi
  2. Uutiset

Aselupia myönnetään entistä vähemmän – taustalla muuttuneet lupakäytännöt

Valtioneuvosto on ehdottanut ampuma-aselain muuttamista vielä tänä vuonna, minkä poliisi uskoo hiilitsevän ihmisten intoa hakea aselupia.

Kotimaan uutiset
aseita
Simo Kymäläinen / Yle

Aselupia myönnetään entistä harvemmin. Suomessa aselupia myönnettiin 59 324 kappaletta vuonna 2013.

Vertailtaessa huippuvuoteen 2007 ero on merkittävä. Tuolloin aselupia myönnettiin 85 409 kappaletta.

Lupien määrään on vaikuttanut poliisin mukaan esimerkiksi aselupien hintojen nousu ja taantuma.

Myös lupakäytännöt ovat tiukentuneet. Vuonna 2011 uudistettiin ampuma-aselaki, jonka myötä aselupien ikärajoja nostettiin.

– Käsittelyprosessi on viivästynyt uudistusten myötä ja siihen on tullut uusia vaiheita enemmän, ylikomisario Risto Jääskeläinen Itä-Suomen poliisista myöntää.

Samalla poliisista muistutetaan, että lakiuudistuksilla on ollut tavoiteltuja vaikutuksia. Aselupia toisin sanoen ei myönnetä sellaisille henkilöille, joille niitä ei voida myöntää.

Hakemus saattaa jäädä tekemättä soveltuvuustestien vuoksi

Uudistuksen myötä aseluvan hakijalle tehdään soveltuvuustesti. Uuden aseluvan saaminen kestää keskimäärin pari viikkoa. Pidemmässä kaavassa luvan käsittely voi kestää parikin kuukautta.

Tämänlainen tapaus voi tulla kysymykseen, mikäli aiemman aseluvan myöntämisestä on kulunut yli kolme vuotta tai jos aselupaa haetaan ensimmäistä kertaa. Tuolloin hakijan on tehtävä soveltuvuustesti.

– Koska kysely ja testi suoritetaan tietokoneella, osa vierastaa sitä. Monilla on esiintynyt jännittymistä ja keskittymisvaikeutta vaikeiden kysymysten tulkinnassa. Tämä on herättänyt epätietoisuutta ja pelkoa luvan hakijoissa ja siksi lupa on saattanut jäädä hakematta.

Ensimmäisillä aseluvan hakijoilla on myös poliisin haastattelu, jossa käydään soveltuvuustestin tuloksen saamisen jälkeen.

Valtioneuvosto ehdottanut ampuma-aselain muuttamista vielä tänä vuonna

Jatkossa useamman aseen omistava joutuu säilyttämään aseet hyväksytyssä lukollisessa turvakaapissa tai poliisilaitoksen hyväksymissä säilytystiloissa. Aiemmin on riittänyt, että aseen osa säilytetään lukitussa paikassa.

– Henkilöiden, jotka hakevat aselupia täytyy jatkossa panostaa aseiden säilytykseen. Esimerkiksi poliisi joutuu tarkastamaan säilytystiloja, ylikomisario Risto Jääskeläinen Itä-Suomen poliisista kertoo.

Turvakaapin hankintaan kaavaillaan viiden vuoden siirtymäaikaa. Lakimuutoksella halutaan parantaa aseturvallisuutta.

Riistakeskuksen asiantuntijat pitävät periaatteessa hyvänä asiana, että ehtoja luvan saamiseksi tarkennetaan.

– Asekaappiuudistuksessa voi tulla sellainen ongelma, että useamman aseen omistava on jo hankkinut asekaapin. Kun vielä ei ole tiedossa minkälainen on standardi, joudutaan kevyempiä kaappeja uusimaan, Suomen riistakeskuksen riistasuunnittelija Juha Heikkilä kertoo.

– Uudet ehdot voivat viivästyttää osaltaan lupahakemusten käsittelyä. Kun säilytys on kustannuskysymys, niin tämä voi karsia luvanhakijoita, Jääskeläinen poliisista myöntää.

Lupien käsittelyaikoja halutaan vauhdittaa

Poliisi on jo ryhtynyt miettimään keinoja venähtäneiden käsittelyaikojen jouduttamiseksi.

Yksi tapa olisi siirtää lupien hakeminen sähköiseksi siinä määrin kuin lainsäädäntö sen sallii.

– Poliisi on ihan aiheestakin saanut kritiikkiä aselupien käsittelystä. Tavoitteena on, että enemmän saataisiin panostettua tapauksiin joissa tarvitaan syvempää taustojen selvittämistä, apulaispoliisipäällikkö Jarmo Nykänen Itä-Suomen poliisilaitokselta kertoo.

– Tarpeen ei ole pitää sellaista lupaprosessia yllä, mitä laki ei edellytä ja josta ei ole aseturvallisuuden kannalta hyötyä. Lupakäsittelyn vauhdittaminen on viranomaisten itsensä ja asiakkaiden etu, poliisihallituksen lupahallintopäällikkö Minna Gråsten kiteyttää.

Lue seuraavaksi